(KR) Patch Note 25/01/18

วันอัพเดทแพทช์ 25/01/2018 รายละเอียด 1. ปรับสมดุลสกิลและแก้ไขบัคของบางสกิลดังนี้ 2. เพิ่มระบบ “Equipment Collection” – เมื่อผู้เล่นได้รับอุปกรณ์ตามที่กำหนดครบถ้วน จะได้รับค่าสถานะต่างๆเพิ่มขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม 3. ปรับปรุงระบบพันธมิตรใหม่ – สามารถสร้างพันธมิตรได้โดยแคลนจะต้องมีเลเวล 5 ขึ้นไป – ใช้หลักฐานแห่งเลือดจำนวน 200,000 อันในการสร้าง – 1 พันธมิตรจะมีแคลนเป็นสมาชิกได้ทั้งหมด 3 แคลน – สามารถสนทนากับสมาชิกพันธมิตรผ่านทางช่องแชทในเกมได้ รายละเอียดเพิ่มเติม 4. เพิ่มดันเจี้ยนชั้นยอดแห่งใหม่ – เพิ่มดันเจี้ยน “ถ้ำมังกรห้วงลึก” – เป็นเขตพื้นที่พิพาท (PVP Zone) – สามารถเข้าได้เมื่อตัวละครเลเวล 320 ขึ้นไป – จำกัดจำนวนผู้เล่นในดันเจี้ยนสูงสุด 30 คน 5. เพิ่มระบบดวล – เพิ่มระบบดวล 1:1 – สามารถกดดวลกับผู้เล่นอื่นได้ในหมู่บ้านแมกนาดีนเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม…

ระบบดวล (Duel System)

ในแพทช์ประจำวันที่ 25/01/2018 ได้เพิ่มระบบดวลเข้ามา โดยมีรายละเอียดดังนี้ – ผู้เล่นสามารถทำการท้าดวลกับผู้เล่นอื่นได้ภายในหมู่บ้านแมกนาดีนเท่านั้น – ทำได้โดยการกดคลิกที่ข้อมูลตัวละครของผู้ที่จะทำการดวลด้วย จะพบเมนู “ดวล” เพิ่มเข้ามา – เมื่อฝ่ายตรงข้ามกดยอมรับดวลภายในเวลาที่กำหนด การดวลจะเริ่มต้นขึ้น – การดวลจะไม่สามารถทำได้ ต่อเมื่อ 1. ผู้เล่นอยู่ห่างจากผู้เล่นที่จะทำการดวลด้วยมากเกินไป 2. เมื่อผู้เล่นอยู่ในปาร์ตี้ที่กำลังทำกิจกรรมอื่นอยู่ เช่น เปิดระบบค้นหาปาร์ตี้ ลงดันเจี้ยนอยู่ เป็นต้น 3. เมื่อผู้เล่นเปิดระบบ “ป้องกันการดวล” เอาไว้ – เมื่อทำการดวลสำเร็จ จะปรากฏข้อความขึ้นกลางจอเป็นสัญญาณว่าการดวลได้เริ่มต้นขึ้น – การดวลมีระยะเวลา 1 นาที หากผู้เล่นใด HP เหลือ 0 ก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ – จะปรากฏม่านสีฟ้าซึ่งจะเป็นอาณาเขตของการดวลเกิดขึ้นในจอ – หากผู้เล่นออกจากอาณาเขต จะปรากฏ้ข้อความเตือน ใหรีบกลับเข้าไปในอาณาเขตภายในเวลา 5 วินาที – หากกลับไปไม่ทัน จะถูกปรับแพ้ทันที – เมื่อการดวลสิ้นสุดลง จะปรากฏข้อความแสดงผลการดวลในช่องแชทพื้นที่…

การปรับปรุงระบบพันธมิตร (Alliance System Improvement)

ในแพทช์ประจำวันที่ 25/01/2018 ได้มีการปรับปรุงระบบพันธมิตรใหม่ทั้งหมด และยกเลิกรูปแบบพันธมิตรแบบเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ การสร้างพันธมิตร หัวหน้าแคลนสามารถทำการสร้างพันธมิตรได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ จะต้องเป็นแคลนเลเวล 5 ขึ้นไป ไม่ได้สังกัดอยู่ในพันธมิตรอื่น ไม่ติดโทษการออกจากพันธมิตรอยู่ ใช้หลักฐานแห่งเลือดจำนวน 200,000 ในการสร้างพันธมิตร

ระบบสะสมอุปกรณ์ (Equipment Collection)

– ระบบสะสมอุปกรณ์ (Equipment Collection) เป็นระบบที่ให้ผู้เล่นเก็บสะสมอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนด โดยจะเปิดใช้งานเมื่อผู้เล่นทำการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 (เลเวล 31) เรียบร้อยแล้ว

(KR) Patch Note 04/01/18

วันอัพเดทแพทช์ 04/01/2018 รายละเอียด 1. เพิ่มดันเจี้ยนรอยแยกแห่งห้วงเวลาใหม่ “วิหารเทพนฤมิต” – วิหารเทพนฤมิตแบ่งออกเป็น 4 โซน – ผู้เล่นจะพบกับบอสประจำวิหาร “Hagios” ได้ที่โซนที่ 4 –  ในแต่ละโซนจะมีกับดักที่ผู้เล่นจะต้องทำการเคลียร์กับดักด้วยตนเอง โดยจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของธาตุ     ทั้ง 4 ดังนี้ : ไฟ >ลม>ดิน>น้ำ – บอส Hagios จะมีสกิลที่ทำให้ผู้เล่นกลา่ยเป็นหิน ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และทำการโจมตีสายฟ้าผ่านทางเสาธาตุรอบตัว ของรางวัลวิหารเทพนฤมิต 2. ปรับเวลาการลงรอยแยกแห่งห้วงเวลา 3. เพิ่มผ้าคลุมใหม่ “ผ้าคลุม Hagios” คุณสมบัติของผ้าคลุม Hagios มีดังนี้ – เมื่อทำการโจมตีเป้าหมายแบบปกติ (ไม่ใช้สกิล) จะมีโอกาส 6.2% (เลเวล 1) ที่จะโจมตีเป้าหมายด้วยสายฟ้า (สูงสุด 3 ครั้งใน 1 วินาทีขึ้นกับเลเวลของผ้าคลุม) –…

(KR) Patch Note 21/12/17

วันอัพเดทแพทช์ 21/12/2017 รายละเอียด 1. เพิ่มดันเจี้ยนรายวันระดับ “ฮีโร่” – ปรับเปลี่ยนรางวัลสำหรับดันเจี้ยนรายวันระดับ “อเวจี” และรายละเอียดของรางวัลสำหรับระดับ “Hero” ดังนี้ 2.ปรับปรุงรายละเอียดสกิลบางสกิล ดังนี้ **รายละเอียดยังไม่คอนเฟิร์ม  

(KR) Patch Note 13/12/17

วันอัพเดทแพทช์ 13/12/2017 รายละเอียด 1. พื้นที่ล่าใหม่ – เพิ่มพื้นที่ล่าเขตใหม่ “Avento” – เพิ่มเควสเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขต Avento รวมถึงเควสรายวัน รายสัปดาห์ – เพิ่มม้วนเควสสำหรับเขต Avento เลเวล 260, 270 และ  295 – เพิ่มมอนสเตอร์ใหม่และมอนสเตอร์คอร์สำหรับเขต Avento 2. ขยายเลเวลสูงสุด – ขยายเลเวลสูงสุดจากเลเวล 260 เป็น 320 – เพิ่ม  Achievement และรางวัลเมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นจนถึงเลเวล 320 – เลเวลผู้พิชิตจะถูกหยุดไว้และจะสามารถเพิ่มเลเวลผู้พิชิตได้อีกครั้งเมื่อผู้เล่นเลเวล 320 – เพิ่มรูนหน้า 13 และ 14 (เลเวล 280 และ 320 ตามลำดับ) 3. สายอาชีพคลาส 2 (Awakening Class) –…