สกิลพิเศษ (Special Skill)

Cover

สกิลพิเศษ (Special Skill) เป็นสกิลเสริมที่ทุกอาชีพสามารถมีได้ มีทั้งหมด 4 สกิล รายละเอียดังนี้

 • สกิลพิเศษสามารถหาได้จากหลากหลายช่องทาง และมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป
 • สกิลพิเศษจะสามารถใส่ในชอทคัทสกิลช่องที่ 4 และ 5 ได้เท่าน้ัน
 • สกิลพิเศษโดยส่วนใหญ๋จะมีดีเลย์ที่นานกว่าสกิลปกติ
 • สกิลพิเศษมีเลเวลสูงสุดที่เลเวล 10Missile Bolt

Missile Bolt.jpg

Missile Bolt

 • Missile Bolt เป็นสกิลโจมตีด้วย Missile แก่เป้าหมายด้านหน้าเป็นเส้นตรง ซึ่งความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับ P.Atk และ M.Atk ของผู้ใช้
 • Missile Bolt เป็นสกิลพิเศษสกิลแรกที่ผู้เล่นจะได้รับเมื่อทำเควสเนื้อเรื่องจนถึงระดับหนึ่งแล้ว โดยจะได้รับมาในรูปแบบแผ่นสกิล ซึ่งจะต้องสะสมให้ครบ 10 แผ่นเพื่อรวมเป็นหนังสือสกิล 1 เล่ม
 • หนังสือ 1 เล่ม จะได้สกิล 1 เลเวล ดังนั้นจะต้องหาหนังสือทั้งหมด 10 เล่มเพื่อเรียนสกิลให้ได้เลเวลสูงสุด
Missile Bolt Sheet.png

แผ่นสกิล Missile Bolt

Missile Bolt detail.png

ผู้เล่นสามารถหาแผ่นสกิล Missile Bolt ได้จาก

 • เควสเนื้อเรื่อง
 • มินิบอส (สามารถกดเข้าดูรายละเอียดได้ที่รูปหัวกะโหลกใต้มินิแมป)
 • จากการกำจัดมอนสเตอร์เลเวล 400 ที่ออกมาจากหีบสมบัติตามแมปต่างๆ
mino boss.jpg

หน้าต่างมินิบอสที่ดรอปแผ่นสกิลMeteo Storm

Meteo Storm.jpg

Meteo Storm

 • Meteo Strike เป็นสกิลโจมตีด้วยอุกกาบาตแก่กลุ่มเป้าหมายด้านหน้า ซึ่งความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับ P.Atk และ M.Atk ของผู้ใช้ และยังทำให้เป้าหมายร่วงล้มได้ด้วย
Meteo Storm Sheet

แผ่นสกิล Meteo Storm

Meteo Storm Detail.png

ผู้เล่นสามารถหาแผ่นสกิล Meteo Storm ได้จาก

 • จากแคลน ซึ่งแคลนจะได้รับจากการกำจัดบอสแคลน (หัวหน้าแคลนจะเป็นผู้แจกให้กับสมาชิก)
 • หีบสุ่มรางวัลที่ได้จากการกำจัดบอสแคลน


Healing Strike

Healing Strike

Healing Strike

 • Healing Strike เป็นสกิลฮีลที่ความแรงในการฮีลขึ้นกับค่า P.Atk และ M.Atk ของผู้ใช้
Healing Strike Sheet

แผ่นสกิล Healing Strike

Healing Strike Detail

ผู้เล่นสามารถหาแผ่นสกิล Healing Strike ได้จาก

 • มินิบอส (สามารถกดเข้าดูรายละเอียดได้ที่รูปหัวกะโหลกใต้มินิแมป)
 • จากการกำจัดมอนสเตอร์เลเวล 400 ที่ออกมาจากหีบสมบัติตามแมปต่างๆ


Absolute Shield

Absolute Shield.jpg

Absolute Shield

 • Absolute Shield เป็นสกิลบัฟที่จะเพิ่มค่า P.Def และ  M.Def จำนวนหนึ่งเป็นเวลา 10 วินาที และยังเพิ่มค่าการต้านทานสถานะผิดปกติอีก 30 %
Absolute Shield Sheet

แผ่นสกิล Absolute Shield

Absolute Shield Detail

ผู้เล่นสามารถหาแผ่นสกิล Absolute Shield ได้จาก

 • มินิบอส (สามารถกดเข้าดูรายละเอียดได้ที่รูปหัวกะโหลกใต้มินิแมป)
 • จากการกำจัดมอนสเตอร์เลเวล 400 ที่ออกมาจากหีบสมบัติตามแมปต่างๆ


Poison Strike

 • Poison Strike เป็นสกิลโจมตีพร้อมทั้งทำให้เป้าหมายติดสถานะพิษ พร้อมกับทำให้ความเร็วเคลื่อนที่และค่าแดแมจของเป้าหมายลดลงระยะเวลาหนึ่ง

Poison Strike.png

ผู้เล่นสามารถหาแผ่นสกิล Poison Strike ได้จากการกำจัดฟิลด์บอส MaraxDefense Zone

 • Defense Zone เป็นสกิลบัฟที่จะทำให้ตนเองและสมาชิกในปาร์ตี้ได้รับแดแมจทั้งจากการโจมตีทั่วไป และการโจมตีด้วยแรร์สกิลเบาลงระยะเวลาหนึ่ง พร้อมกับทำให้ผู้ใช้สามารถต้านทานสถานะผิดปกติได้เป็นเวลาสั้นๆ

Defense Zone.pngสรุป

 • สกิลพิเศษมีสกิลโจมตีท้ังหมด 3 สกิลโดยสกิล  Missile Bolt จะมีความแรงที่สุด แต่แนวการโจมตีจะเป็นเส้นตรงด้านหน้า ในขณะที่ Meteo Storm จะมีพลังโจมตีใกล้เคียงกับ Poison Strike โดย Meteo Storm จะสามารถทำให้เป้าหมายร่วงล้มได้ แต่ Poison Strike จะสามารถทำให้เป้าหมายติดพิษ ความเร็วเคลื่อนที่ลดลง และโจมตีเบาลงได้
 • สกิล Meteo Storm จะมีดีเลย์สกิลนานที่สุด (150 วินาที) รองลงมาคือ Poison Strike (120 วินาที)  และ Missile Bolt (60 วินาที) ตามลำดับ
 • สกิล Healing Strike เป็นสกิลฮีลที่เหมาะสำหรับสายอาชีพที่ไม่มีสกิลฮีล ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเลือดได้มากพอสมควร (40% ของ Atk. ที่เลเวล 10) แม้จะมีดีเลย์มากถึง 60 วินาที
 • สกิล Absolute Shield เป็นสกิลบัฟที่นับได้ว่าเป็นสกิลจำเป็นสำหรับทุกสายอาชีพ เพราะมันคือสกิล Ultimate 10 วินาทีที่จะเพิ่มค่าพลังป้องกันของผู้ใช้ให้สูงขึ้นอย่างมหาศาล (เพิ่มพลังป้องกันทั้งกายภาพและเวทย์ 100% หรือสองเท่าที่เลเวล 10)
 • สกิล Defense Zone เป็นแรร์สกิลเดียวที่สามารถบัฟให้ทั้งปาร์ตี้ได้ และมีประโยชน์สูงมากในการทำสงคราม แต่ข้อเสียคือระยะเวลาแสดงผลที่ค่อนข้างต่ำ และดีเลย์ที่นาน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s