(TH) Guardian Skill

การ์เดี้ยน (Guardian) แท้งค์น้อยเผ่าคนแคระ ผู้มาพร้อมกับความสามารถในการกดใช้สกิลได้บ่อย และพลังป้องกันที่สูงมาก นอกจากนี้ยังสามารถดีบัฟเป้าหมายทั้งลดพลังโจมตีและพลังป้องกันได้อีกด้วย

Advertisements

(TH) Shillien Knight Skill

ชิลเลน ไนท์ (Shillien Knight) แท้งค์เผ่าดาร์กเอลฟ์ที่มีความสามารถพิเศษในการดึงเป้าหมายเข้าหาตนเอง และยังมีความสามารถด้านการดูดซับ HP และยังมีสกิลที่เพิ่มพลังป้องกันมหาศาลระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็แลกกับพลังป้องกันที่น้อยกว่าแท้งค์เผ่าอื่นๆ

(TH) Temple Knight Skill

เทมเพิล ไนท์ (Temple Knight) ไนท์เผ่าเอลฟ์ผู้มีความสามารถในการหลบหลีกและป้องกันได้ดี มีความโดดเด่นในเรื่องของความว่องไว และยังสามารถทำให้ตนเองเป็นอมตะได้ระยะเวลาส้ันๆ

(TH) Paladin Skill

พาลาดิน (Paladin) ไนท์เผ่ามนุษย์ผู้มาพร้อมกับความถึกทน มีความโดดเด่นในการทำให้ศัตรูติดสถานะ Silence และยังสามารถสะท้อนความเสียหายที่ตนเองได้รับไปยังผู้โจมตีได้อีกด้วย