การปรับปรุงระบบพันธมิตร (Alliance System Improvement)

ในแพทช์ประจำวันที่ 25/01/2018 ได้มีการปรับปรุงระบบพันธมิตรใหม่ทั้งหมด และยกเลิกรูปแบบพันธมิตรแบบเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสร้างพันธมิตร

หัวหน้าแคลนสามารถทำการสร้างพันธมิตรได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. จะต้องเป็นแคลนเลเวล 5 ขึ้นไป
 2. ไม่ได้สังกัดอยู่ในพันธมิตรอื่น
 3. ไม่ติดโทษการออกจากพันธมิตรอยู่
 4. ใช้หลักฐานแห่งเลือดจำนวน 200,000 ในการสร้างพันธมิตร

p8fv1516779056181.png

– กดเข้าไปยังเมนูพันธมิตรได้จาก เมนู>>แคลน>>พันธมิตร

h3v21516779096910.png

– เมื่อเข้ามายังเมนูแล้วจะมีหน้าต่างให้เลือกคือ ” สร้างพันธมิตร” และ “เข้าร่วมพันธมิตร”

jsit1516779145990.png

– เมื่อกด “สร้างพันธมิตร” จะปรากฏหน้าต่างให้กรอกรายละเอียดต่างๆดังรูปด้านบน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ช่องกรอกชื่อพันธมิตร
 2. ช่องกรอกคำแนะนำพันธมิตร
 3. ช่องที่สามารถคลิกเลือกความสนใจของพันธมิตร (เลือกได้มากกว่า 1 อย่าง)  เช่น รักสงบ วอร์ป้อม วอร์ปราสาท PK เป็นต้น
 4. ุปุ่มยืนยันการสร้างพันธมิตรโดยจะใช้หลักฐานแห่งเลือดจำนวน 200,000 อันในการสร้าง

sc7l1516779216450.png

เมื่อทำการสร้างพันธมิตรเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างรายละเอียดพันธมิตรขึ้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. รายชื่อพันธมิตรที่เปิดให้สามารถสมัครเข้าร่วมได้
 2. อันดับของพันธมิตรทั้งหมด
 3. อันดับพันธมิตรของตนเอง ตัวแทนพันธมิตร จำนวนสมาชิกในพันธมิตรและค่าพลังโจมตีของพันธมิตร
 4. ปุ่มตั้งค่าเพื่อจัดการพันธมิตร รวมถึงการยุบพันธมิตร
 5. รายชื่อแคลนที่อยู่ในพันธมิตร
 6. ปุ่มกดเชิญแคลนที่ต้องการให้มาเข้าร่วมพันธมิตร
 7. คำประกาศพันธมิตร
 8. คำแนะนำตัวของพันธมิตร
 9. ความสนใจของพันธมิตร  เช่น รักสงบ วอร์ป้อม วอร์ปราสาท PK เป็นต้น

หมายเหตุ:

 • 1 พันธมิตรประกอบไปด้วยแคลนจำนวนสูงสุด 3  แคลน
 • สามารถทำการ PVP ระหว่างสมาชิกแคลนในพันธมิตรเดียวกันได้

การตั้งค่าพันธมิตร

l8f81516779689741.png

กดปุ่มรูปเฟืองเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่าพันธมิตร

ti9h1516779731265.png

จากรูป

 1. เมนูการตั้งค่า ประกอบด้วย
  – พลังรวมของสมาชิกแคลนขั้นต่ำสำหรับการสมัครเข้าร่วมพันธมิตร
  – เลเวลแคลนที่สามารถสมัครเข้าร่วมพันธมิตรได้
 2. กดเพื่อทำการยุบพันธมิตร
 3. กดเพื่อออกจากพันธมิตร

การติดโทษพันธมิตร

แคลนจะติดโทษพันธมิตรเมื่อกระทำการต่างๆดังนี้

 1. ถอนตัวออกจากพันธมิตรจะไม่สามารถกลับเข้าร่วมหรือสร้างพันธมิตรได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
 2. ปฏิเสธการเชิญเข้าร่วมพันธมิตร โดยจะไม่สามารถเข้าร่วมพันธมิตรเดิมได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
 3. เมื่อพันธมิตรตำแหน่งว่างซึ่งเกิดจากมีแคลนออกจากพันธมิตร หรือถูกขับไล่ จะสามารถเชิญแคลนใหม่เข้ามาแทนที่ตำแหน่งที่ว่างได้หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมง
 4. เมื่อทำการโปรโมทพันธมิตร จะสามารถโปรโมทได้อีกครั้งหลังจากผ่านไป 30 วินาที

 

การสมัครเข้าร่วมพันธมิตร

h3v21516779096910

หัวหน้าแคลนสามารถทำการสมัครเข้าร่วมพันธมิตรได้ โดยกดเข้าในเมนู>>แคลน>>พันธมิตร>>เข้าร่วมพันธมิตร

vue91516780762389.png

เลือกพันธมิตรที่ต้องการและกดที่เครื่องหมายแว่นขยายเพื่อดูรายละเอียด

bvbl1516780793234.png

จากรูป

 1. รายละเอียดของพันธมิตร
 2. รายละเอียดสมาชิกพันธมิตรที่เข้าร่วม
 3. รายละเอียดอันดับของพันธมิตร
 4. รายละเอียดอันดับ, จำนวนสมาชิก, ตัวแทน และค่าพลังรวมของพันธมิตร
 5. รายละเอียดสมาชิกในแคลนของพันธมิตร
 6. รายละเอียดคำแนะนำของพันธมิตร
 7. เงื่อนไขในการเข้าร่วมพันธมิตร
 8. รายละเอียดความสนใจของพันธมิตร
 9. ปุ่มกดเพื่อดำเนินการสมัครเข้าร่วมพันธมิตร

 

การสนทนาช่องพันธมิตร

0yxf1516781699029.png

เมื่อเข้าร่วมพันธมิตรเรียบร้อยแล้วจะมีหน้าต่างแชทสำหรับพันธมิตรเพิ่มเข้ามา สามารถพิมพ์คุยกับสมาชิกแคลนในพันธมิตรได้

ทหารรับจ้าง

แคลนที่สังกัดในพันธมิตรสามารถจ้างทหารรับจ้าง (ผู้เล่น) จากสมาชิกแคลนอื่นที่สังกัดพันธมิตรเดียวกันเพื่อมาช่วยในสงครามป้อมหรือปราสาทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

cm2v1521050952451.png

เข้าสู่เมนูทหารรับจ้างได้ทาง เมนู>แคลน>พันธมิตร>ทหารรับจ้าง

beev1521051136417.png

– สามารถว่าจ้างทหารรับจ้างได้ตั้งแต่เมื่อทำการประมูลป้อมหรือปราสาทสำเร็จจนถึงก่อนสงครามป้อมหรือปราสาทเริ่มต้น 30 นาที
– ใช้หลักฐานแห่งเลือด 8000 อันต่อการว่าจ้างทหารรับจ้าง 1 คน
– ว่าจ้างได้สูงสุด 10 คน ขึ้นอยู่กับเลเวลของแคลน ดังนี้
– Lv.5 1 คน
– Lv.10 2 คน
– Lv.15 4 คน
– Lv.20 6 คน
– Lv.25 8 คน
– Lv.30 10 คน

eh0m1521051271540.png

จากรูป ทำการว่าจ้าง 5 คน จะใช้หลักฐานแห่งเลือดทั้งหมด 40,000 อันในการว่าจ้าง

หมายเหตุ:

 • ในการทำสงครามป้อมหรือปราสาท จะจำกัดจำนวนสมาชิกที่สามารถเข้าร่วมได้ต่อ 1 แคลนคือ 50 คนเท่านั้น
 • สามารถว่าจ้างทหารรับจ้างได้กี่ครั้งก็ได้ขึ้นกับจำนวนสูงสุดที่สามารถว่าจ้างได้
 • หลักฐานแห่งเลือดที่ถูกใช้ในการว่าจ้างจะไม่สามารถได้คืนในกรณีที่ผู้ถูกว่าจ้างไม่ตกลงรับงานว่าจ้าง
 • ผู้เล่นที่รับงานว่าจ้างจากผู้จ้างจะไม่สามารถเข้าร่วมสงครามป้อมหรือปราสาทแห่งอื่นได้ (แม้แต่ของแคลนตนเอง)
 • การว่าจ้างจะคิดเป็นรายครั้งต่อการทำสงครามป้อมหรือปราสาทนั้นๆ

การส่งออกทหารรับจ้าง

ahq81521051643502.png

 • เมื่อมีการกดว่าจ้างจากแคลนอื่นในพันธมิตร หัวหน้าแคลนที่เหลือจะต้องทำการกดเลือกส่งทหารรับจ้างจากสมาชิกแคลนของตนเองเข้าไปยังกองกำลังทหารรับจ้าง
 • หัวหน้าแคลนไม่สามารถถูกส่งไปเป็นทหารรับจ้างแคลนอื่นได้

om1z1521051505832.png

 • ผู้เล่นที่ถูกเลือกจะต้องทำการกดยินยอมในการเป็นทหารรับจ้างก่อนเวลาสงครามเริ่มต้น 30 นาที
 • หากผู้เล่นไม่กดยินยอม หรือกดปฏิเสธการเลือก ผู้เล่นนั้นจะไม่ถูกส่งไปเป็นทหารรับจ้าง

wy1r1521051503317.png

 • แม้ว่าหากผู้เล่นทำการกดยินยอมไปแล้ว ก็ยังสามารถกดถอนตัวออกจากการเป็นทหารรับจ้างได้เช่นกัน

ของรางวัล

ของรางวัลส่วนตัว

 • ทหารรับจ้างจะได้รับของรางวัลเหมือนกับของรางวัลที่ได้รับจากการทำสงครามป้อมปราสาทแบบปกติ
 • หากทหารรับจ้างได้ MVP ในสงครามก็จะได้รับของรางวัลเช่นเดียวกันกับผู้เล่นที่ได้ MVP แบบปกติ

ของรางวัลแคลน

 • แคลนที่ทำการส่งทหารรับจ้างไปช่วย จะได้รับค่าเลื่องชื่อแคลน 10 คะแนนต่อทหารรับจ้าง 1 คน
 • หากทำสงครามชนะ แคลนจะได้รับหลักฐานแห่งเลือด 75% ของหลักฐานแห่งเลือดที่ใช้ไปในการว่าจ้าง
 • หากทำสงครามแพ้ แคลนจะได้รับหลักฐานแห่งเลือด 25% ของหลักฐานแห่งเลือดที่ใช้ไปในการว่าจ้าง

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s