การปรับปรุงระบบพันธมิตร (Alliance System Improvement)

ในแพทช์ประจำวันที่ 25/01/2018 ได้มีการปรับปรุงระบบพันธมิตรใหม่ทั้งหมด และยกเลิกรูปแบบพันธมิตรแบบเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ การสร้างพันธมิตร หัวหน้าแคลนสามารถทำการสร้างพันธมิตรได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ จะต้องเป็นแคลนเลเวล 5 ขึ้นไป ไม่ได้สังกัดอยู่ในพันธมิตรอื่น ไม่ติดโทษการออกจากพันธมิตรอยู่ ใช้หลักฐานแห่งเลือดจำนวน 200,000 ในการสร้างพันธมิตร Advertisements

ระบบสะสมอุปกรณ์ (Equipment Collection)

– ระบบสะสมอุปกรณ์ (Equipment Collection) เป็นระบบที่ให้ผู้เล่นเก็บสะสมอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนด โดยจะเปิดใช้งานเมื่อผู้เล่นทำการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 (เลเวล 31) เรียบร้อยแล้ว

(KR) Patch Note 04/01/18

วันอัพเดทแพทช์ 04/01/2018 รายละเอียด 1. เพิ่มดันเจี้ยนรอยแยกแห่งห้วงเวลาใหม่ “วิหารเทพนฤมิต” – วิหารเทพนฤมิตแบ่งออกเป็น 4 โซน – ผู้เล่นจะพบกับบอสประจำวิหาร “Hagios” ได้ที่โซนที่ 4 –  ในแต่ละโซนจะมีกับดักที่ผู้เล่นจะต้องทำการเคลียร์กับดักด้วยตนเอง โดยจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของธาตุ     ทั้ง 4 ดังนี้ : ไฟ >ลม>ดิน>น้ำ – บอส Hagios จะมีสกิลที่ทำให้ผู้เล่นกลา่ยเป็นหิน ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และทำการโจมตีสายฟ้าผ่านทางเสาธาตุรอบตัว ของรางวัลวิหารเทพนฤมิต 2. ปรับเวลาการลงรอยแยกแห่งห้วงเวลา 3. เพิ่มผ้าคลุมใหม่ “ผ้าคลุม Hagios” คุณสมบัติของผ้าคลุม Hagios มีดังนี้ – เมื่อทำการโจมตีเป้าหมายแบบปกติ (ไม่ใช้สกิล) จะมีโอกาส 6.2% (เลเวล 1) ที่จะโจมตีเป้าหมายด้วยสายฟ้า (สูงสุด 3 ครั้งใน 1 วินาทีขึ้นกับเลเวลของผ้าคลุม) –…

(KR) Patch Note 21/12/17

วันอัพเดทแพทช์ 21/12/2017 รายละเอียด 1. เพิ่มดันเจี้ยนรายวันระดับ “ฮีโร่” – ปรับเปลี่ยนรางวัลสำหรับดันเจี้ยนรายวันระดับ “อเวจี” และรายละเอียดของรางวัลสำหรับระดับ “Hero” ดังนี้ 2.ปรับปรุงรายละเอียดสกิลบางสกิล ดังนี้ **รายละเอียดยังไม่คอนเฟิร์ม  

(KR) Patch Note 13/12/17

วันอัพเดทแพทช์ 13/12/2017 รายละเอียด 1. พื้นที่ล่าใหม่ – เพิ่มพื้นที่ล่าเขตใหม่ “Avento” – เพิ่มเควสเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขต Avento รวมถึงเควสรายวัน รายสัปดาห์ – เพิ่มม้วนเควสสำหรับเขต Avento เลเวล 260, 270 และ  295 – เพิ่มมอนสเตอร์ใหม่และมอนสเตอร์คอร์สำหรับเขต Avento 2. ขยายเลเวลสูงสุด – ขยายเลเวลสูงสุดจากเลเวล 260 เป็น 320 – เพิ่ม  Achievement และรางวัลเมื่อเลเวลเพิ่มขึ้นจนถึงเลเวล 320 – เลเวลผู้พิชิตจะถูกหยุดไว้และจะสามารถเพิ่มเลเวลผู้พิชิตได้อีกครั้งเมื่อผู้เล่นเลเวล 320 – เพิ่มรูนหน้า 13 และ 14 (เลเวล 280 และ 320 ตามลำดับ) 3. สายอาชีพคลาส 2 (Awakening Class) –…

เครื่องราง (Talisman)

– เครื่องรางเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาใหมที่จะช่วยเพิ่มค่าพลัง และค่าสถานะต่างๆให้กับตัวละคร – สามารถเปิดใช้งานเครื่องรางได้เมื่อผู้เล่นเปลี่ยนอาชีพคลาส 2 เลเวล 271 สำเร็จแล้ว – เครื่องรางแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือเครื่องรางท่ั่วไป และเครื่องรางคุณสมบัติพิเศษ

ผู้ดูแลสมบัติ (Treasure Keeper)

– เมื่อผู้เล่นทำการกำจัดมอนสเตอร์บางชนิดจะมีโอกาสหนึ่งที่ผู้ดูแลสมบัติ (Treasure Keeper) จะปรากฏตัวขึ้น – ผู้เล่นที่ทำการโจมตีมอนสเตอร์ตัวที่ทำให้ผู้ดูแลสมบัติเกิดขึ้นมาเป็นแดแมจสุดท้ายจะเป็นเจ้าของผู้ดูแลสมบัตินั้นๆ และผู้เล่นอื่นไม่สามารถโจมตีได้ –  เมื่อทำการกำจัดผู้ดูแลสมบัติจะได้รับของรางวัล โดยของรางวัลจะตกเป็นของเจ้าของผู้ดูแลสมบัติเพียงผู้เดียวแม้ว่าจะอยู่ในปา์ตี้เดี่ยวกันก็ตาม