ระบบศัตรู/สังหาร (Nemesis and Annihilate System)

emta1521037538194
ระบบศัตรู

– ระบบศัตรูจะเป็นระบบที่เมื่อผู้เล่นถูกผู้เล่นอื่นสังหารจะมีบันทึกการสังหารแสดงให้ทราบ
– โดยจะสามารถเก็บบันทึกได้สูงสุด 10 ครั้ง
– เมื่อมีการสังหารเกิน 10 ครั้ง บันทึกการสังหารครั้งที่เก่าที่สุดจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ
– ระบบจะไม่ทำการบันทึกหากเสียชีวิตในสงครามปราสาท ป้อมปราการ ป้อมปราการเสรี ดวล หรือในสนามประลองอื่นๆ
– บันทึกการสังหารจะสามารถเก็บได้นานสูงสุด 7 วัน
– ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนรายชื่อผู้เล่นที่อยู่ในบันทึกการสังหารให้เป็นศัตรูของตนเองได้
– สามารถบันทึกศัตรูได้สูงสุด 20 คน
– ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อน สมาชิกแคลน หรือพันธมิตรให้เป็นศัตรูได้
– ผู้เล่นสามารถออกหมายสังหารศัตรูของตนเองให้แก่สมาชิกแคลนได้ระบบสังหาร

T_척살.png

– การออกหมายสังหารจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากสมาชิกแคลนคนอื่นๆให้ช่วยสังหารผู้เล่นที่เป็นศัตรู

ysux1521037629133.png

จากรูป
1. สามารถเข้าไปยังเมนูศัตรู/สังหารได้ทางเมนู “เพื่อน” >> “ศัตรู”
2. รายชื่อแคลนที่ทำการออกหมายสังหารตนเอง

– เมื่อทำการออกหมายสังหาร ผู้เล่นที่เป็นศัตรูจะถูกถอดออกจากรายชื่อศัตรูทันที
– ผู้เล่นที่อยู่ในแคลนเลเวล 5 ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถออกหมายสังหารได้
– เป้าหมายที่ถูกออกหมายสังหารจะต้องมีเลเวลมากกว่า 150 เท่านั้น
– ผู้เล่น 1 คนจะสามารถออกหมายสังหารศัตรูได้ 10 คนต่อสัปดาห์การประกาศหมายสังหาร

cvah1521037636796

– เมื่อสมาชิกแคลนทำการออกหมายสังหารไปยังแคลน หัวหน้าและรองหัวหน้าแคลนจะมีสิทธิ์ในการเลือกประกาศหมายสังหารได้ และผู้เล่นนั้นจะตกเป็นเป้าสังหารทันที

จากรูป

  1. เป้าสังหาร จะเป็นรายชื่อผู้เล่นที่ถูกประกาศหมายสังหาร สูงสุด 20 คนต่อสัปดาห์
  2. รายชื่อผู้เล่นที่ถูกออกหมายสังหารจากสมาชิกแคลน
  3. ประวัติการสังหาร
  4. สถานะเป้าหมายของศัตรู
  5. อันดับการสังหารของเซิฟเวอร์

– จำนวนของประกาศหมายสังหารในแคลน และลำดับการสังหารในเซิฟเวอร์จะถูกรีเซตทุกวันจันทร์เวลา 04.00 น.
– ผู้ที่ถูกประกาศหมายสังหารจะสามารถถูกฆ่าจากสมาชิกแคลนที่ประกาศหมายสังหารได้ 3 ครั้งภายในระยะเวลา 7 วัน
– เมื่อทำการสังหารผู้เล่นที่ถูกประกาศหมายสังหารครบ 3 ครั้ง รายชื่อจะยังไม่ถูกถอดออกจากหมายสังหาร แต่จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 7 วันนับจากวันที่ทำการประกาศหมายสังหาร
– สมาชิกแคลนที่ทำการฆ่าเป้าสังหาร จะไม่ติดโทษค่ากรรมใดๆ
– สมาชิกแคลนสามารถกดไล่ล่าจากรายชื่อของเป้าสังหาร จะเป็นการวาร์ปไปยังจุดวาร์ปที่ใกล้ที่สุดที่เป้าสังหารอยู่ทันที
– เมื่อทำการกดวาร์ป จะมีดีเลย์ในการวาร์ปครั้งต่อไป 3 นาที (ดีเลย์ร่วมกันทั้งแคลน)
– เมื่อทำการวาร์ปไปยังเป้าหมายสังหาร จะมีข้อความเตือนถึงตำแหน่งในช่องสนทนาโลก รวมถึงการเตือนใน minimap ระยะเวลาหนึ่ง
– จะปรากฏข้อความเตือนบนหน้าจอของผู้ที่ตกเป็นเป้าสังหารว่ามีผู้ไล่ล่าเข้ามาในบริเวณ
– เมื่อหัวหน้าแคลนเลือกทำการประกาศหรือปฏิเสธหมายสังหาร รายชื่อผู้เล่นนั้นจะถูกถอดออกจากรายการหมายสังหารทันที
– หากสมาชิกแคลนที่ทำการออกหมายสังหารทำการออกจากแคลนไปในขณะที่หมายสังหารยังคงอยู่ รายชื่อผู้เล่นที่ถูกออกหมายสังหารจะถูกถอดออกจากรายการทันทีวิธีการประกาศหมายสังหาร

jl8n1521037685097.png

– การประกาศหมายสังหารจะต้องใช้ไอเทม “ตราสังหาร” ในการประกาศ
– สามารถหาตราสังหารได้จากการทำผลงานแคลน ร้านค้าประมุข หรือร้านค้ายึดครองป้อมปราการ/ปราสาทอาณาเขตกีรันขึ้นไป
– จำนวนของตราสังหารที่ใช้จะขึ้นกับจำนวนของการฆ่าที่สามารถฆ่าได้ (1-3 ครั้ง)
– ของรางวัลที่ได้จากการสังหารจะเป็นค่าการมีส่วนร่วมแคลนและเหรียญแคลน โดยจำนวนเหรียญจะสุ่มตั้งแต่ 10 ถึง 100 เหรียญ


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s