บทวิเคราะห์สกิลฮีลเลอร์ (Skill Analysis: Healer)

Note: ควรอ่านรายละเอียด สกิลของสายอาชีพ Healerทั้งหมดก่อนอ่านบทความนี้ เนื่องจากบทความนี้จะเขียนถึงการวิเคราะห์สกิลแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบกันเท่านั้น ซึ่งหากไม่อ่านรายละเอียดดังกล่าวมาก่อนอาจทำให้ผู้อ่านสับสนและไม่เข้าใจในเนื้อหาได้ Advertisements

บทวิเคราะห์สกิลไนท์ (Skill Analysis: Knight)

Note: ควรอ่านรายละเอียด สกิลของสายอาชีพ Knightทั้งหมดก่อนอ่านบทความนี้ เนื่องจากบทความนี้จะเขียนถึงการวิเคราะห์สกิลแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบกันเท่านั้น ซึ่งหากไม่อ่านรายละเอียดดังกล่าวมาก่อนอาจทำให้ผู้อ่านสับสนและไม่เข้าใจในเนื้อหาได้

บทวิเคราะห์สกิลโร้ก (Skill Analysis: Rogue)

Note: ควรอ่านรายละเอียด สกิลของสายอาชีพ Rogueทั้งหมดก่อนอ่านบทความนี้ เนื่องจากบทความนี้จะเขียนถึงการวิเคราะห์สกิลแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบกันเท่านั้น ซึ่งหากไม่อ่านรายละเอียดดังกล่าวมาก่อนอาจทำให้ผู้อ่านสับสนและไม่เข้าใจในเนื้อหาได้

บทวิเคราะห์สกิลวิซาร์ด (Skill Analysis: Wizard)

บทความวิเคราะห์และเปรียบเทียบสกิลของสายอาชีพ Wizard ทั้งหมด (เฉพาะสกิลคลาส 2) เพื่อใช้เป็นคู่มือในการตัดสินใจเล่น รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการจัดรูปแบบปาร์ตี้ได้อีกด้วย

บทวิเคราะห์สกิลอาร์เชอร์ (Skill Analysis: Archer)

บทความวิเคราะห์และเปรียบเทียบสกิลของสายอาชีพ Archer ทั้งหมด (เฉพาะสกิลคลาส 2) เพื่อใช้เป็นคู่มือในการตัดสินใจเล่น รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการจัดรูปแบบปาร์ตี้ได้อีกด้วย

บทวิเคราะห์สกิลวอริเออร์ (Skill Analysis:Warrior)

บทความวิเคราะห์และเปรียบเทียบสกิลของสายอาชีพ Warrior ทั้งหมด (เฉพาะสกิลคลาส 2) เพื่อใช้เป็นคู่มือในการตัดสินใจเล่น รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการจัดรูปแบบปาร์ตี้ได้อีกด้วย