ออฟชั่นเสริมของชุดคลุม (Additional Option for Robe Armor)

ไอเทมสวมใส่ทุกชิ้นในเกมจะมีออฟชั่นเสริมที่เพิ่มค่า status แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ออฟชั่นเสริมจะมีในไอเทมตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป โดย –  เกรด A มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด S มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด R มีออฟชั่นเสริม 2 ชนิด – เกรด SR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด – เกรด UR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด เมื่อทำการเลื่อนระดับไอเทมจากเกรด S เป็น R หรือจาก R เป็น SR จะได้ออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมา 1 ชนิดแบบสุ่ม ไอเทมประเภทเดียวกันจะมีออฟชั่นเสริมที่สามารถมีได้เหมือนกัน ค่าพลังของออฟชั่นเสริมจะเพิ่มขึ้นตามเกรดของไอเทม สามารถใช้ไดอาแดงในการรีเซตออฟชั่นเสริมได้ โดยจำนวนไดดาแดงที่ใช้ขึ้นอยู่กับเกรดของไอเทม เมื่อทำการรีเซต ออฟชั่นเสริมเดิมทั้งหมดจะถูกรีเซตใหม่ทันที…

ออฟชั่นเสริมของชุดเกราะเบา (Additional Option for Light Armor)

ไอเทมสวมใส่ทุกชิ้นในเกมจะมีออฟชั่นเสริมที่เพิ่มค่า status แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ออฟชั่นเสริมจะมีในไอเทมตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป โดย –  เกรด A มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด S มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด R มีออฟชั่นเสริม 2 ชนิด – เกรด SR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด – เกรด UR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด เมื่อทำการเลื่อนระดับไอเทมจากเกรด S เป็น R หรือจาก R เป็น SR จะได้ออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมา 1 ชนิดแบบสุ่ม ไอเทมประเภทเดียวกันจะมีออฟชั่นเสริมที่สามารถมีได้เหมือนกัน ค่าพลังของออฟชั่นเสริมจะเพิ่มขึ้นตามเกรดของไอเทม สามารถใช้ไดอาแดงในการรีเซตออฟชั่นเสริมได้ โดยจำนวนไดดาแดงที่ใช้ขึ้นอยู่กับเกรดของไอเทม เมื่อทำการรีเซต ออฟชั่นเสริมเดิมทั้งหมดจะถูกรีเซตใหม่ทันที…

ออฟชั่นเสริมของชุดเกราะหนัก (Additional Option for Heavy Armor)

ไอเทมสวมใส่ทุกชิ้นในเกมจะมีออฟชั่นเสริมที่เพิ่มค่า status แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ออฟชั่นเสริมจะมีในไอเทมตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป โดย –  เกรด A มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด S มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด R มีออฟชั่นเสริม 2 ชนิด – เกรด SR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด – เกรด UR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด เมื่อทำการเลื่อนระดับไอเทมจากเกรด S เป็น R หรือจาก R เป็น SR จะได้ออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมา 1 ชนิดแบบสุ่ม ไอเทมประเภทเดียวกันจะมีออฟชั่นเสริมที่สามารถมีได้เหมือนกัน ค่าพลังของออฟชั่นเสริมจะเพิ่มขึ้นตามเกรดของไอเทม สามารถใช้ไดอาแดงในการรีเซตออฟชั่นเสริมได้ โดยจำนวนไดดาแดงที่ใช้ขึ้นอยู่กับเกรดของไอเทม เมื่อทำการรีเซต ออฟชั่นเสริมเดิมทั้งหมดจะถูกรีเซตใหม่ทันที…

ออฟชั่นเสริมของอาวุธ (Additional Option for Weapon)

ไอเทมสวมใส่ทุกชิ้นในเกมจะมีออฟชั่นเสริมที่เพิ่มค่า status แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ออฟชั่นเสริมจะมีในไอเทมตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป โดย –  เกรด A มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด S มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด R มีออฟชั่นเสริม 2 ชนิด – เกรด SR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด – เกรด UR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด เมื่อทำการเลื่อนระดับไอเทมจากเกรด S เป็น R หรือจาก R เป็น SR จะได้ออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมา 1 ชนิดแบบสุ่ม ไอเทมประเภทเดียวกันจะมีออฟชั่นเสริมที่สามารถมีได้เหมือนกัน ค่าพลังของออฟชั่นเสริมจะเพิ่มขึ้นตามเกรดของไอเทม สามารถใช้ไดอาแดงในการรีเซตออฟชั่นเสริมได้ โดยจำนวนไดดาแดงที่ใช้ขึ้นอยู่กับเกรดของไอเทม เมื่อทำการรีเซต ออฟชั่นเสริมเดิมทั้งหมดจะถูกรีเซตใหม่ทันที…

การผสมและการย่อยไอเทม (Combination and Decomposition)

ผู้เล่นสามารถผสมและย่อยไอเทมบางชนิดที่ไม่จำเป็นเพื่อสร้างไอเทมชนิดใหม่ๆได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ การผสมไอเทม สามารถผสมไอเทมตั้งแต่เกรด S ขึ้นไป โดยสามารถเข้าไปในเมนู Workshop ได้ทางหน้าต่างเมนูดังรุป จะปรากฏหน้าต่างการผสมไอเทมขึ้น โดยจะมีแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทไอเทมทั้งหมด 14 กลุ่ม โดยอัตราสำเร็จในการผสมจะเป็น 100 % เพิ่มเติมข้อมูล แพทช์วันที่ 13/05/2017 ได้มีการเพิ่มรายการผสมไอเทมเพื่อการผลิตไอเทมเกรด UR ได้ง่ายขึ้นดังนี้ การแยกไอเทม สามารถนำไอเทมเกรด S ขึ้นไปมาแยกได้ โดยวัตถุดิบที่ได้จะขึ้นอยู่กับไอเทมที่นำมาแยก เช่น นำชุดเกราะมาแยก จะได้วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการทำชุดเกราะ เป็นต้น เข้าไปที่หน้าต่างการย่อยไอเทม (ด้านล่างหัวข้อการผสมไอเทม) ดังรุป รายละเอียดวัตถุดิบที่ได้จากการแยก มีดังนี้

การผลิตไอเทมเกรด UR (UR Grade Item Production)

 ไอเทมเกรด  UR จะเป็นไอเทมเกรดใหม่ที่ต่อจากเกรด SR สามารถผลิตได้จากไอเทมเกรด SR เดิมเท่านั้น ใช้ส่วนประกอบในการผลิต 4 ชนิด ได้แก่ คู่มือผลิต, ชิ้นส่วนวัตถุดิบ, แท่งอัพเกรดไอเทมส่องแสง และคริสตัล ปัจจุบัน ไอเทมเกรด UR จะมีแค่อาวุธและชุดเกราะเท่านั้น

อาวุธและชุดเกราะแบบใหม่ (New Weapon and Armor)

แพทช์วันที่ 24/02/2017 มีอาวุธและชุดเพิ่มมาใหม่ รายละเอียดดังนี้ – อาวุธ 2 ชนิด (ทอปและธรรมดา) โดยอาวุธทอปจะมีออร่าสีฟ้าเป็นแบคกราวในไอคอนไอเทม – ชุดเกราะ 1 ชนิด (ธรรมดา) – status ของอาวุธและชุดใหม่นี้จะเหมือนกับของเก่าทุกประการยกเว้นค่า Fixed option – อาวุธและชุดใหม่ (ธรรมดา) มีทั้งหมด 6 เกรดเช่นเดิม (C-SR) – อาวุธทอปใหม่มีทั้งหมด 3 เกรดเช่นเดิม (S, R และ SR) – หาได้จากการดรอปจากมอนสเตอร์และเปิดหีบเช่นเดียวกันกับไอเทมเดิม Fixed option ไอเทมใหม่ – อาวุธทอป >> Fixed option “Glow” เพิ่มความแรงของสกิลโจมตีแบบปกติ (สกิลพิเศษช่อง 4 และ 5 ไม่เพิ่ม) – อาวุธธรรมดา >>…