เครื่องประดับเกรด UR (UR Grade Accessories)

– เครื่องประดับเกรด UR สามารถผลิตได้ด้วยวิธีการเดียวกันกับการผลิตอาวุธและเครื่องป้องกันเกรด UR เพียงแต่จะมีวัตถุดิบเพิ่มเติมคือ “อัญมณี” ในการผลิต – ผู้เล่นสามารถหาอัญมณีได้จาก 1. เคลียร์ดันเจี้ยนรอยแยกแห่งห้วงเวลาระดับฝันร้ายโดยจะได้รับจากการเปิดกล่องรางวัลแบบสุ่ม 2. ได้รับจากผู้ดูแลสมบัติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) – สามารถหาสูตรเครื่องประดับที่ยังไม่ยืนยันได้จากการกำจัด World Boss “Zaken” – สามารถเปิดสุ่มหาสูตรเครื่องประดับจากสูตรที่ยังไม่ยืนยันได้ – สามารถหาคริสตัลเครื่องประดับได้จากการเปิดคริสตัลทื่ยังไม่ยืนยันได้เช่นเดียวกัน Advertisements

มอนสเตอร์การ์ด (Monster Card)

มอนสเตอร์การ์ด (Monster Card) เป็นระบบใหม่ที่สามารถเพิ่มค่าพลังต่อสู้ให้กับตัวละครได้ ซึ่งจะมีความแตกต่างจากมอนสเตอร์คอร์ โดยจะสามารถเพิ่มเลเวลของมอนสเตอร์การ์ดได้ง่ายกว่า ใช้วัตถุดิบในการอัพเลเวลน้อยกว่า มีการเพิ่มค่าพลังแบบเป็นเซต แต่จะหาวัตถุดิบได้ยากกว่า

ระบบสะสมอุปกรณ์ (Equipment Collection)

– ระบบสะสมอุปกรณ์ (Equipment Collection) เป็นระบบที่ให้ผู้เล่นเก็บสะสมอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนด โดยจะเปิดใช้งานเมื่อผู้เล่นทำการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 (เลเวล 31) เรียบร้อยแล้ว

เครื่องราง (Talisman)

– เครื่องรางเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาใหมที่จะช่วยเพิ่มค่าพลัง และค่าสถานะต่างๆให้กับตัวละคร – สามารถเปิดใช้งานเครื่องรางได้เมื่อผู้เล่นเปลี่ยนอาชีพคลาส 2 เลเวล 271 สำเร็จแล้ว – เครื่องรางแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือเครื่องรางท่ั่วไป และเครื่องรางคุณสมบัติพิเศษ

ผู้ดูแลสมบัติ (Treasure Keeper)

– เมื่อผู้เล่นทำการกำจัดมอนสเตอร์บางชนิดจะมีโอกาสหนึ่งที่ผู้ดูแลสมบัติ (Treasure Keeper) จะปรากฏตัวขึ้น – ผู้เล่นที่ทำการโจมตีมอนสเตอร์ตัวที่ทำให้ผู้ดูแลสมบัติเกิดขึ้นมาเป็นแดแมจสุดท้ายจะเป็นเจ้าของผู้ดูแลสมบัตินั้นๆ และผู้เล่นอื่นไม่สามารถโจมตีได้ –  เมื่อทำการกำจัดผู้ดูแลสมบัติจะได้รับของรางวัล โดยของรางวัลจะตกเป็นของเจ้าของผู้ดูแลสมบัติเพียงผู้เดียวแม้ว่าจะอยู่ในปา์ตี้เดี่ยวกันก็ตาม

ร้านค้าเลเวลสูงสุด (Conqueror’s Hall)

ระบบเลเวลผู้พิชิต (Conqueror System) เมื่อผู้เล่นทำการเก็บเลเวลจนเลเวลสูงสุดแล้ว จะยังสามารถเก็บเลเวลผู้พิชิตต่อได้ โดยเลเวลผู้พิชิตจะได้รับจากช่องทางเดียวกันกับการเก็บเลเวลปกติ จากรูป 1. เลเวลผู้พิชิต 2. ค่าประสบการณ์ผู้พิชิต เมื่อเลเวลผู้พิชิตเพิ่มขึ้น ผู้เล่นจะได้รับเหรียญผู้พิชิต (Conqueror Token) ร้านค้าเลเวลสูงสุด (Conqueror’s Hall) ผู้เล่นสามารถนำเหรียญผู้พิชิตที่ได้รับไปแลกซื้อของรางวัลผ่านทางร้านค้าเลเวลสูงสุด (กดที่ไอคอน เมนู SHOP )  

(KR) ระบบผ้าคลุม (Cloak System)

ระบบผ้าคลุม (Cloak System) เป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแพทช์วันที่ 04/08/2017 โดยผู้เล่นสามารถสวมใส่ผ้าคลุมเพื่อความสวยงามและเพิ่มพลังต่อสู้ให้กับตัวละคร โดยมีรายละเอียดดังนี้