ออฟชั่นเสริมของชุดคลุม (Additional Option for Robe Armor)

ไอเทมสวมใส่ทุกชิ้นในเกมจะมีออฟชั่นเสริมที่เพิ่มค่า status แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ออฟชั่นเสริมจะมีในไอเทมตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป โดย –  เกรด A มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด S มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด R มีออฟชั่นเสริม 2 ชนิด – เกรด SR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด – เกรด UR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด เมื่อทำการเลื่อนระดับไอเทมจากเกรด S เป็น R หรือจาก R เป็น SR จะได้ออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมา 1 ชนิดแบบสุ่ม ไอเทมประเภทเดียวกันจะมีออฟชั่นเสริมที่สามารถมีได้เหมือนกัน ค่าพลังของออฟชั่นเสริมจะเพิ่มขึ้นตามเกรดของไอเทม สามารถใช้ไดอาแดงในการรีเซตออฟชั่นเสริมได้ โดยจำนวนไดดาแดงที่ใช้ขึ้นอยู่กับเกรดของไอเทม เมื่อทำการรีเซต ออฟชั่นเสริมเดิมทั้งหมดจะถูกรีเซตใหม่ทันที…

ออฟชั่นเสริมของชุดเกราะเบา (Additional Option for Light Armor)

ไอเทมสวมใส่ทุกชิ้นในเกมจะมีออฟชั่นเสริมที่เพิ่มค่า status แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ออฟชั่นเสริมจะมีในไอเทมตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป โดย –  เกรด A มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด S มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด R มีออฟชั่นเสริม 2 ชนิด – เกรด SR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด – เกรด UR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด เมื่อทำการเลื่อนระดับไอเทมจากเกรด S เป็น R หรือจาก R เป็น SR จะได้ออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมา 1 ชนิดแบบสุ่ม ไอเทมประเภทเดียวกันจะมีออฟชั่นเสริมที่สามารถมีได้เหมือนกัน ค่าพลังของออฟชั่นเสริมจะเพิ่มขึ้นตามเกรดของไอเทม สามารถใช้ไดอาแดงในการรีเซตออฟชั่นเสริมได้ โดยจำนวนไดดาแดงที่ใช้ขึ้นอยู่กับเกรดของไอเทม เมื่อทำการรีเซต ออฟชั่นเสริมเดิมทั้งหมดจะถูกรีเซตใหม่ทันที…

(KR) Developer Note 14/07/17

Developer Note คือจดหมายจากทีมผู้พัฒนาเพื่อแจ้งความคืบหน้า และแนวทางในการพัฒนาตัวเกมในอนาคต โดยใน  Developer Note นี้จะเป็น content ที่จะอัพเดทเข้าสู่ตัวเกมภายในเดือนกรกฏาคมนี้ มีรายละเอียดดังนี้ ระบบซื้อขาย (Exchange System) – มีการประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงในการนำระบบขั้นต่ำสุดและสูงสุดของราคาขายออก (ยังไม่ตัดสินใจ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขายในเกมค่อนข้างมาก) – อย่างไรก็ตามจะมีการปรับลดราคาขายขั้นต่ำสุดตามปริมาณการซื้อขายและมูลค่าการซื้อขายของสินค้านั้นๆ โดยจะปรับเปลี่ยนเป็นระยะ (ไม่ขึ้นกับการอัพเดทแพทช์) – ไดอาเขียวจะใช้ในการซื้อขายไอเทมผ่านระบบซื้อขายได้เช่นเดียวกับไดอาฟ้าและไดอาแดง แต่จะแตกต่างจากไดอาฟ้าและแดง โดยไดอาเขียวจะสามารถหาได้จากในเกม เช่น ได้รับเมื่อเลเวลอัพ เปิดหีบ Surprise Box ตามดันเจี้ยนต่าง ได้รับจากรางวัลประจำ Season  ของการแข่งขัน 3-3 PVP Arena – ระบบการรอลงทะเบียนไอเทมเมื่อนำไอเทมฝากขายในร้านถูกถอดออก ปรับสมดุลสกิล (Skill Balancing) Hawkeye – ฝนเกาทัณฑ์ (Arrow Rain)  เพิ่มคุณสมบัติลดความเร็วเคลื่อนที่ของเป้าหมาย และเพิ่มขอบเขตของสกิล – ซุ่มยิงไกล (Snipe) ค่าติดโทษความเร็วเคลื่อนที่ลดลงเมื่อกดใช้สกิลถูกถอดออก Spell…

ออฟชั่นเสริมของชุดเกราะหนัก (Additional Option for Heavy Armor)

ไอเทมสวมใส่ทุกชิ้นในเกมจะมีออฟชั่นเสริมที่เพิ่มค่า status แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ออฟชั่นเสริมจะมีในไอเทมตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป โดย –  เกรด A มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด S มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด R มีออฟชั่นเสริม 2 ชนิด – เกรด SR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด – เกรด UR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด เมื่อทำการเลื่อนระดับไอเทมจากเกรด S เป็น R หรือจาก R เป็น SR จะได้ออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมา 1 ชนิดแบบสุ่ม ไอเทมประเภทเดียวกันจะมีออฟชั่นเสริมที่สามารถมีได้เหมือนกัน ค่าพลังของออฟชั่นเสริมจะเพิ่มขึ้นตามเกรดของไอเทม สามารถใช้ไดอาแดงในการรีเซตออฟชั่นเสริมได้ โดยจำนวนไดดาแดงที่ใช้ขึ้นอยู่กับเกรดของไอเทม เมื่อทำการรีเซต ออฟชั่นเสริมเดิมทั้งหมดจะถูกรีเซตใหม่ทันที…

ออฟชั่นเสริมของอาวุธ (Additional Option for Weapon)

ไอเทมสวมใส่ทุกชิ้นในเกมจะมีออฟชั่นเสริมที่เพิ่มค่า status แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ออฟชั่นเสริมจะมีในไอเทมตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป โดย –  เกรด A มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด S มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด – เกรด R มีออฟชั่นเสริม 2 ชนิด – เกรด SR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด – เกรด UR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด เมื่อทำการเลื่อนระดับไอเทมจากเกรด S เป็น R หรือจาก R เป็น SR จะได้ออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมา 1 ชนิดแบบสุ่ม ไอเทมประเภทเดียวกันจะมีออฟชั่นเสริมที่สามารถมีได้เหมือนกัน ค่าพลังของออฟชั่นเสริมจะเพิ่มขึ้นตามเกรดของไอเทม สามารถใช้ไดอาแดงในการรีเซตออฟชั่นเสริมได้ โดยจำนวนไดดาแดงที่ใช้ขึ้นอยู่กับเกรดของไอเทม เมื่อทำการรีเซต ออฟชั่นเสริมเดิมทั้งหมดจะถูกรีเซตใหม่ทันที…

[KR] ดันเจี้ยนชั้นยอด: เขตพื้นที่พิพาท (Elite Dungeon: Conflict Area)

วันที่ 03/06/2017 ได้มีการเพิ่มดันเจี้ยนชั้นยอด: เขตพื้นที่พิพาท (Elite Dungeon: Conflict Area) เข้ามาโดยจะเป็นดันเจี้ยนชั้นยอดขั้นสูงที่จำกัดเลเวลและจำนวนผู้เล่นที่จะเข้าไปได้ มีรายละเอียดดังนี้ ดันเจี้ยนชั้นยอด:เขตพื้นที่พิพาท จะประกอบไปด้วย 4 ดันเจี้ยน ได้แก่ – สถาบันวิจัยหอคอยงาช้างชั้นใต้ดิน (เลเวล 182) – ป่าลึกลับชั้นบน (เลเวล 180) – ป่าลึกลับชั้นล่าง (เลเวล 230) – อุโมงค์ใต้ดินป่าลึกลับ (เลเวล 260) ดันเจี้ยนชั้นยอด:เขตพื้นที่พิพาทจะมีความยากกว่าดันเจี้ยนชั้นยอดแบบธรรมดาเป็นอย่างมาก ดันเจี้ยนนี้จะเป็นเขต Free PK กล่าวคือสามารถฆ่าผู้เล่นอื่นได้โดยไม่ติดโทษหัวแดง จะมีการจำกัดจำนวนผู้เล่นในดันเจี้ยนเหล่านี้ ดังนี้ – สถาบันวิจัยหอคอยงาช้างชั้นใต้ดิน 110 คน – ป่าลึกลับ 40 คน ผู้เล่นสามารถเข้าไปยังดันเจี้ยนผ่านช่องทางเดียวกับดันเจี้ยนชั้นยอดปกติ

[KR] ฉายา (Title System)

วันที่ 03/06/2017 เซิฟเวอร์เกาหลีได้ทำการเพิ่มระบบฉายาในเกม โดยผู้เล่นสามารถตั้งฉายาที่ได้รับเหนือตัวละครได้ตามต้องการ โดยฉายาจะได้รับเมื่อสำเร็จตามเงื่อนไขของฉายานั้นๆ ฉายาแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ – ฉายาทั่วไป จะได้รับจากการสำเร็จ Achievement ต่างๆ โดยฉายาจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดเมื่อได้รับ – ฉายาพิเศษ จะได้รับเมื่อสำเร็จเงื่อนไขพิเศษบางอย่าง เช่น การจัดอันดับ  การทำสงครามป้อม/ปราสาท โดยฉายาจะสามารถหายไปได้ หากผู้เล่นมีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขของฉายานั้นๆ