ระบบดวล (Duel System)

ในแพทช์ประจำวันที่ 25/01/2018 ได้เพิ่มระบบดวลเข้ามา โดยมีรายละเอียดดังนี้ – ผู้เล่นสามารถทำการท้าดวลกับผู้เล่นอื่นได้ภายในหมู่บ้านแมกนาดีนเท่านั้น – ทำได้โดยการกดคลิกที่ข้อมูลตัวละครของผู้ที่จะทำการดวลด้วย จะพบเมนู “ดวล” เพิ่มเข้ามา – เมื่อฝ่ายตรงข้ามกดยอมรับดวลภายในเวลาที่กำหนด การดวลจะเริ่มต้นขึ้น – การดวลจะไม่สามารถทำได้ ต่อเมื่อ 1. ผู้เล่นอยู่ห่างจากผู้เล่นที่จะทำการดวลด้วยมากเกินไป 2. เมื่อผู้เล่นอยู่ในปาร์ตี้ที่กำลังทำกิจกรรมอื่นอยู่ เช่น เปิดระบบค้นหาปาร์ตี้ ลงดันเจี้ยนอยู่ เป็นต้น 3. เมื่อผู้เล่นเปิดระบบ “ป้องกันการดวล” เอาไว้ – เมื่อทำการดวลสำเร็จ จะปรากฏข้อความขึ้นกลางจอเป็นสัญญาณว่าการดวลได้เริ่มต้นขึ้น – การดวลมีระยะเวลา 1 นาที หากผู้เล่นใด HP เหลือ 0 ก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ – จะปรากฏม่านสีฟ้าซึ่งจะเป็นอาณาเขตของการดวลเกิดขึ้นในจอ – หากผู้เล่นออกจากอาณาเขต จะปรากฏ้ข้อความเตือน ใหรีบกลับเข้าไปในอาณาเขตภายในเวลา 5 วินาที – หากกลับไปไม่ทัน จะถูกปรับแพ้ทันที – เมื่อการดวลสิ้นสุดลง จะปรากฏข้อความแสดงผลการดวลในช่องแชทพื้นที่…

การปรับปรุงระบบพันธมิตร (Alliance System Improvement)

ในแพทช์ประจำวันที่ 25/01/2018 ได้มีการปรับปรุงระบบพันธมิตรใหม่ทั้งหมด และยกเลิกรูปแบบพันธมิตรแบบเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้ การสร้างพันธมิตร หัวหน้าแคลนสามารถทำการสร้างพันธมิตรได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ จะต้องเป็นแคลนเลเวล 5 ขึ้นไป ไม่ได้สังกัดอยู่ในพันธมิตรอื่น ไม่ติดโทษการออกจากพันธมิตรอยู่ ใช้หลักฐานแห่งเลือดจำนวน 200,000 ในการสร้างพันธมิตร

ระบบสะสมอุปกรณ์ (Equipment Collection)

– ระบบสะสมอุปกรณ์ (Equipment Collection) เป็นระบบที่ให้ผู้เล่นเก็บสะสมอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนด โดยจะเปิดใช้งานเมื่อผู้เล่นทำการเปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1 (เลเวล 31) เรียบร้อยแล้ว

เครื่องราง (Talisman)

– เครื่องรางเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาใหมที่จะช่วยเพิ่มค่าพลัง และค่าสถานะต่างๆให้กับตัวละคร – สามารถเปิดใช้งานเครื่องรางได้เมื่อผู้เล่นเปลี่ยนอาชีพคลาส 2 เลเวล 271 สำเร็จแล้ว – เครื่องรางแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือเครื่องรางท่ั่วไป และเครื่องรางคุณสมบัติพิเศษ

ผู้ดูแลสมบัติ (Treasure Keeper)

– เมื่อผู้เล่นทำการกำจัดมอนสเตอร์บางชนิดจะมีโอกาสหนึ่งที่ผู้ดูแลสมบัติ (Treasure Keeper) จะปรากฏตัวขึ้น – ผู้เล่นที่ทำการโจมตีมอนสเตอร์ตัวที่ทำให้ผู้ดูแลสมบัติเกิดขึ้นมาเป็นแดแมจสุดท้ายจะเป็นเจ้าของผู้ดูแลสมบัตินั้นๆ และผู้เล่นอื่นไม่สามารถโจมตีได้ –  เมื่อทำการกำจัดผู้ดูแลสมบัติจะได้รับของรางวัล โดยของรางวัลจะตกเป็นของเจ้าของผู้ดูแลสมบัติเพียงผู้เดียวแม้ว่าจะอยู่ในปา์ตี้เดี่ยวกันก็ตาม

ร้านค้าเลเวลสูงสุด (Conqueror’s Hall)

ระบบเลเวลผู้พิชิต (Conqueror System) เมื่อผู้เล่นทำการเก็บเลเวลจนเลเวลสูงสุดแล้ว จะยังสามารถเก็บเลเวลผู้พิชิตต่อได้ โดยเลเวลผู้พิชิตจะได้รับจากช่องทางเดียวกันกับการเก็บเลเวลปกติ จากรูป 1. เลเวลผู้พิชิต 2. ค่าประสบการณ์ผู้พิชิต เมื่อเลเวลผู้พิชิตเพิ่มขึ้น ผู้เล่นจะได้รับเหรียญผู้พิชิต (Conqueror Token) ร้านค้าเลเวลสูงสุด (Conqueror’s Hall) ผู้เล่นสามารถนำเหรียญผู้พิชิตที่ได้รับไปแลกซื้อของรางวัลผ่านทางร้านค้าเลเวลสูงสุด (กดที่ไอคอน เมนู SHOP )  

ศึกป้อมปราการเสรี (Free Fortress War)

ศึกป้อมปราสารเสรีเป็น content ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันที่ 28 กันยายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดทั่วไป มีรูปแบบการทำสงครามคล้ายกับศึกป้อมปราการแบบปกติ แต่จะเป็นการต่อสู้แบบ 30 vs 30 เสมอ ตัวละครที่จะสามารถเข้าร่วมได้จะต้องมีตัวละครเลเวล 11 ขึ้นไป และไม่จำเป็นต้องสังกัดแคลน ผู้เล่นจะต้องทำการสมัครเข้าร่วมศึกป้อมปราการเสรีในวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ศึกป้อมปราการเสรีจะเริ่มต้นขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 – 21.00 น. สามารถเข้าร่วมได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง สมาชิกที่เข้าร่วมทุกคนสามารถเลือกอาชีพที่ต้องการได้อย่างอิสระ รวมถึงยังสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ตลอดเวลาผ่านทางเสาเปลี่ยนคลาส (มีดีเลย์) หรือเปลี่ยนเมื่อเสียชีวิตในขณะทำสงคราม ตัวละครทุกคนจะมีค่าพลังและไอเทมเท่ากันทั้งหมด รวมถึงสกิลที่สามารถใช้งานได้ก็จะถูกกำหนดไว้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (รวมถึงแรร์สกิล) สามารถเข้าไปยังป้อมปราการเสรีได้ผ่านทางเมนู “สมรภูมิ” > “ป้อมปราการเสรี” จากรูป 1. รายละเอียดแผนผังป้อมปราการเสรี 2. ประวัติการต่อสู้ของอาชีพล่าสุดที่เลือก 3. ปุ่มตรวจสอบรางวัล 4.ปุ่มเข้าสู้ป้อมปราการเสรี การสมัครเข้าร่วม เมื่อกดเข้ามายังป้อมปราการเสรีแล้วจะสามารถสมัครเข้าร่วมแบบ “คนเดียว” หรือแบบ…