การข้ามขีดจำกัดไอเทม (Item Transcendence)

การเสริมแกร่งไอเทม (Item Enhancement) – การอัพเลเวลไอเทม (Item Leveling) – การอัพเกรดและการผสมไอเทม (Item Advancement and Fusion)  – การตีบวกไอเทม (Item Reinforcement) – การอัพเกรดคุณสมบัติไอเทม (Item Strengthening Characteristic) – การเปลี่ยนออฟชั่นไอเทม (Change Option) – การข้ามขีดจำกัดไอเทม (Item Transcendence)  ข้อมูลเบื้องต้นหน้าต่างไอเทม Item Name – ชื่อไอเทม Item Type – ชนิดของไอเทม Class – อาชีพที่สามารถใส่ได้โดยไม่ติดโทษ    (Item Type และ Class จะต้องเป็นสีเขียวทั้งคู่จึงจะไม่ติดโทษ) CP – ค่าพลังรวมของไอเทม M.Atk – พลังเวทย์ (ค่านี้จะเปลี่ยนไปตามชนิดของไอเทม…

การเปลี่ยนออฟชั่นไอเทม (Change Option)

การเสริมแกร่งไอเทม (Item Enhancement) – การอัพเลเวลไอเทม (Item Leveling) – การอัพเกรดและการผสมไอเทม (Item Advancement and Fusion)  – การตีบวกไอเทม (Item Reinforcement) – การอัพเกรดคุณสมบัติไอเทม (Item Strengthening Characteristic) – การเปลี่ยนออฟชั่นไอเทม (Change Option) – การข้ามขีดจำกัดไอเทม (Item Transcendence)  ข้อมูลเบื้องต้นหน้าต่างไอเทม Item Name – ชื่อไอเทม Item Type – ชนิดของไอเทม Class – อาชีพที่สามารถใส่ได้โดยไม่ติดโทษ    (Item Type และ Class จะต้องเป็นสีเขียวทั้งคู่จึงจะไม่ติดโทษ) CP – ค่าพลังรวมของไอเทม M.Atk – พลังเวทย์ (ค่านี้จะเปลี่ยนไปตามชนิดของไอเทม…

การอัพเกรดคุณสมบัติไอเทม (Item Strengthening Characteristic)

การเสริมแกร่งไอเทม (Item Enhancement) – การอัพเลเวลไอเทม (Item Leveling) – การอัพเกรดและการผสมไอเทม (Item Advancement and Fusion)  – การตีบวกไอเทม (Item Reinforcement) – การอัพเกรดคุณสมบัติไอเทม (Item Strengthening Characteristic) – การเปลี่ยนออฟชั่นไอเทม (Change Option)  – การข้ามขีดจำกัดไอเทม (Item Transcendence) ข้อมูลเบื้องต้นหน้าต่างไอเทม Item Name – ชื่อไอเทม Item Type – ชนิดของไอเทม Class – อาชีพที่สามารถใส่ได้โดยไม่ติดโทษ    (Item Type และ Class จะต้องเป็นสีเขียวทั้งคู่จึงจะไม่ติดโทษ) CP – ค่าพลังรวมของไอเทม M.Atk – พลังเวทย์ (ค่านี้จะเปลี่ยนไปตามชนิดของไอเทม…

การตีบวกไอเทม (Item Reinforcement)

การเสริมแกร่งไอเทม (Item Enhancement) – การอัพเลเวลไอเทม (Item Leveling) – การอัพเกรดและการผสมไอเทม (Item Advancement and Fusion)  – การตีบวกไอเทม (Item Reinforcement) – การอัพเกรดคุณสมบัติไอเทม (Item Strengthening Characteristic) – การเปลี่ยนออฟชั่นไอเทม (Change Option) – การข้ามขีดจำกัดไอเทม (Item Transcendence)  ข้อมูลเบื้องต้นหน้าต่างไอเทม Item Name – ชื่อไอเทม Item Type – ชนิดของไอเทม Class – อาชีพที่สามารถใส่ได้โดยไม่ติดโทษ    (Item Type และ Class จะต้องเป็นสีเขียวทั้งคู่จึงจะไม่ติดโทษ) CP – ค่าพลังรวมของไอเทม M.Atk – พลังเวทย์ (ค่านี้จะเปลี่ยนไปตามชนิดของไอเทม…

การอัพเกรดและการผสมไอเทม (Item Advancement and Fusion)

การเสริมแกร่งไอเทม (Item Enhancement) – การอัพเลเวลไอเทม (Item Leveling) – การอัพเกรดและการผสมไอเทม (Item Advancement and Fusion)  – การตีบวกไอเทม (Item Reinforcement) – การอัพเกรดคุณสมบัติไอเทม (Item Strengthening Characteristic)  – การเปลี่ยนออฟชั่นไอเทม (Change Option) – การข้ามขีดจำกัดไอเทม (Item Transcendence)  ข้อมูลเบื้องต้นหน้าต่างไอเทม Item Name – ชื่อไอเทม Item Type – ชนิดของไอเทม Class – อาชีพที่สามารถใส่ได้โดยไม่ติดโทษ    (Item Type และ Class จะต้องเป็นสีเขียวทั้งคู่จึงจะไม่ติดโทษ) CP – ค่าพลังรวมของไอเทม M.Atk – พลังเวทย์ (ค่านี้จะเปลี่ยนไปตามชนิดของไอเทม…

การอัพเลเวลไอเทม (Item Leveling)

การเสริมแกร่งไอเทม (Item Enhancement) – การอัพเลเวลไอเทม (Item Leveling) – การอัพเกรดและการผสมไอเทม (Item Advancement and Fusion)  – การตีบวกไอเทม (Item Reinforcement)  – การอัพเกรดคุณสมบัติไอเทม (Item Strengthening Characteristic)  – การเปลี่ยนออฟชั่นไอเทม (Change Option)  – การข้ามขีดจำกัดไอเทม (Item Transcendence)  ข้อมูลเบื้องต้นหน้าต่างไอเทม Item Name – ชื่อไอเทม Item Type – ชนิดของไอเทม Class – อาชีพที่สามารถใส่ได้โดยไม่ติดโทษ    (Item Type และ Class จะต้องเป็นสีเขียวทั้งคู่จึงจะไม่ติดโทษ) CP – ค่าพลังรวมของไอเทม M.Atk – พลังเวทย์ (ค่านี้จะเปลี่ยนไปตามชนิดของไอเทม…