ร้านค้าเลเวลสูงสุด (Conqueror’s Hall)

숙련도4

ระบบเลเวลผู้พิชิต (Conqueror System)

  • เมื่อผู้เล่นทำการเก็บเลเวลจนเลเวลสูงสุดแล้ว จะยังสามารถเก็บเลเวลผู้พิชิตต่อได้ โดยเลเวลผู้พิชิตจะได้รับจากช่องทางเดียวกันกับการเก็บเลเวลปกติ

1506518212056.png

  • จากรูป
    1. เลเวลผู้พิชิต
    2. ค่าประสบการณ์ผู้พิชิต
  • เมื่อเลเวลผู้พิชิตเพิ่มขึ้น ผู้เล่นจะได้รับเหรียญผู้พิชิต (Conqueror Token)
숙련도4.png

เลเวลอัพ !!

숙련도편지.png

เหรียญผู้พิชิต

ร้านค้าเลเวลสูงสุด (Conqueror’s Hall)

  • ผู้เล่นสามารถนำเหรียญผู้พิชิตที่ได้รับไปแลกซื้อของรางวัลผ่านทางร้านค้าเลเวลสูงสุด (กดที่ไอคอน เมนู SHOP )

정복자의_전당_입장01.png

정복자의_전당2

ตัวอย่างร้านค้าเลเวลสูงสุด


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s