ออฟชั่นเสริมของชุดเกราะหนัก (Additional Option for Heavy Armor)

R99_Eternal_Heavy_rendered_zps91d71b11

ไอเทมสวมใส่ทุกชิ้นในเกมจะมีออฟชั่นเสริมที่เพิ่มค่า status แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ออฟชั่นเสริมจะมีในไอเทมตั้งแต่เกรด A ขึ้นไป โดย
  –  เกรด A มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด
  – เกรด S มีออฟชั่นเสริม 1 ชนิด
  – เกรด R มีออฟชั่นเสริม 2 ชนิด
  – เกรด SR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด
  – เกรด UR มีออฟชั่นเสริม 3 ชนิด
 • เมื่อทำการเลื่อนระดับไอเทมจากเกรด S เป็น R หรือจาก R เป็น SR จะได้ออฟชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมา 1 ชนิดแบบสุ่ม
 • ไอเทมประเภทเดียวกันจะมีออฟชั่นเสริมที่สามารถมีได้เหมือนกัน
 • ค่าพลังของออฟชั่นเสริมจะเพิ่มขึ้นตามเกรดของไอเทม
 • สามารถใช้ไดอาแดงในการรีเซตออฟชั่นเสริมได้ โดยจำนวนไดดาแดงที่ใช้ขึ้นอยู่กับเกรดของไอเทม
 • เมื่อทำการรีเซต ออฟชั่นเสริมเดิมทั้งหมดจะถูกรีเซตใหม่ทันที

ออฟชั่นเสริมของชุดเกราะ

 • ชุดเกราะจะมีออฟชั่นเสริมรวมทั้งสิ้น 21 ชนิด โดยชุดเกราะแต่ละส่วนจะมีจำนวนออฟชั่นเสริมที่สามารถมีได้ไม่เท่ากัน เช่น ส่วนหัวจะมีออฟชั่นเสริม 13 ชนิด ในขณะที่ส่วนรองเท้าจะมี 12 ชนิดเป็นต้น
 • ไอเทมแต่ละชิ้นจะไม่สามารถมีออฟชั่นใดออฟชั่นหนึ่งซ้ำกันมากกว่า 1 แบบได้
 • เช่น เมื่อทำการรีเซตออฟชั่นเสริมส่วนหัวเกรด SR จะมีโอกาสได้ออฟชั่นเสริม 3 แบบ จากทั้งหมด 13 ชนิด
 • ในตารางจะทำการรวมค่าออฟชั่นเสริมแต่ละค่าไว้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้ออฟชั่น

หมายเหตุ
– จะเห็นได้ว่าตารางจะมีชุดเกราะธรรมดา 3 แบบ และชุดเกราะทอป 1 แบบ ในขณะที่เซิฟเวอร์ไทยปัจจุบัน (09/07/2017) จะมีชุดเกราะธรรมดาเพียง 2 แบบเท่านั้น โดยแบบที่ 3 จะถูกนำเข้ามาในอนาคต

– ในตารางจะมีไอเทมทั้งหมด 4 เกรด คือ S, R, SR และ  UR ซึ่งเกรด UR ยังคงไม่เข้าเซิฟเวอร์ไทย แต่จะถูกนำเข้ามาในอนาคตเช่นเดียวกันชุดเกราะหนักเกรด S

S Grade Additional Option.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


ชุดเกราะหนักเกรด R

R Grade Additional Option.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


ชุดเกราะหนักเกรด SR

SR Grade Additional Option.png

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่


ชุดเกราะหนักเกรด UR

Heavy UR Grade Additional Option.png


 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s