(KR) Scavenger Skill

มีดเตี้ย

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Active Skill
Blade Rush พุ่งโจมตีเป้าหมายด้านหน้า มีโอกาสทำให้ค่าต้านทานคริติคอลของเป้าหมายลดลงระยะเวลาหนึ่ง

Blade Rush.png

Sonic Star สร้างรูปแบบการโจมตีเป็นรูป 5 ดาวโจมตีกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Slow และไม่สามารถใช้สกิลได้ระยะเวลาหนึ่ง

Sonic Star.pngActive Buff Skill
Adena Search เพิ่มจำนวนอาเดน่าที่ได้รับจากการกำจัดมอนสเตอร์ เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ของตนเอง และทำให้เป้าหมายติดพิษและ Slow ระยะเวลาหนึ่ง

Adena Search.pngPassive Buff Skill
Esprit เพิ่มค่าคริติคอลแก่ตนเองแบบติดตัว

EspritPassive Skill
Lucky Fatality เพิ่มอัตราคริติคอลแก่ตนเอง และทำให้โจมตีเป้าหมายที่ติดสถานะ Slow แรงขึ้น

Lucky Fatality.pngPassive Buff Skill (Automatic)
Quickstep เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แก่ตนเองและสมาชิกในปาร์ตี้เมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกัน

Quickstep


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s