(KR) Phoenix Knight Skill

Phoenix Knight Detail.png

2nd Class  Skill

Active Skill

Shield of Faith ด้วยพลังแห่งแสงศักดิ์สิทธิ์ทำการฟื้นฟู HP ของตนเอง และสร้างบัฟลดทอนความเสียหายที่ได้รับคุ้มกันสมาชิกในปาร์ตี้ ความเสียหายที่สมาชิกปาร์ตี้ได้รับส่วนหนึ่งจะถ่ายโอนมายังผู้ใช้สกิล (อัตราการลดทอนแดแมจที่ได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนของสมาชิกในปาร์ตี้ที่ได้รับบัฟ)

Shield of Faith.png

Passive Skill

Final Fortress เมื่อ HP ลดลงถึงจุดที่กำหนดจะทำให้พลังป้องกันของตนเองเพิ่มสูงขึ้นระยะเวลาหนึ่ง

Final Fortress.png1st Class  Skill

Active Skill

ทุ่มฟาดปฐพี (Slam) ควงดาบกระแทกศัตรูสร้างความเสียหายพร้อม และสร้างความเกลียดชังแก่เป้าหมาย รวมทั้งมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Knockdown ระยะเวลาหนึ่ง

Slam.png

กู่ก้องท้าทาย (Provoke) คำรามสร้างความเสียหายรอบตัว เรียกเป้าหมายเข้ามาโจมตีตนเอง ทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลงและไม่สามารถใช้สกิลระยะเวลาหนึ่ง

Provoke.pngActive Buff Skill

อำนาจศักดิ์สิทธิ์ (Majesty) เพิ่มพลังป้องกันของตนเอง และได้รับบัฟสะท้อนการโจมตีระยะเวลาหนึ่ง

MajestyPassive Skill

เชี่ยวชาญกำบัง (Parry Mastery) เพิ่มโอกาสในการป้องกันด้วยโล่ ลดค่าความเสียหายที่ได้รับด้วยโล่และเพิ่มพลังป้องกันจำนวนหนึ่ง

Parry Mastery

เกลียดชังขีดสุด (Ultimate Hate) เพิ่มค่าความเสียหายเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ และลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์ลงจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งเพิ่มค่าความเกลียดต่อตนเอง

Ultimate Hate.pngPassive Buff Skill (Automatic)

ออร่าป้องกัน (Defense Aura) เพิ่มพลังป้องกันแก่ตนเองและสมาชิกในปาร์ตี้เมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกัน

Defense Aura.png


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s