(KR) Paladin Skill

พาลาดิน.jpg

Active Skill

Slam ควงดาบกระแทกศัตรูสร้างความเสียหายพร้อม และสร้างความเกลียดชังแก่เป้าหมาย รวมทั้งมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Knockdown ระยะเวลาหนึ่ง

Slam.png

Provoke คำรามสร้างความเสียหายรอบตัว เรียกเป้าหมายเข้ามาโจมตีตนเอง ทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลงและไม่สามารถใช้สกิลระยะเวลาหนึ่ง

Provoke.png


 

Active Buff Skill

Majesty เพิ่มพลังป้องกันของตนเอง และได้รับบัฟสะท้อนการโจมตีระยะเวลาหนึ่ง

Majesty


Passive Skill

Parry Mastery เพิ่มโอกาสในการป้องกันด้วยโล่ ลดค่าความเสียหายที่ได้รับด้วยโล่และเพิ่มพลังป้องกันจำนวนหนึ่ง

Parry Mastery

Ultimate Hate เพิ่มค่าความเสียหายเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ และลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์ลงจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งเพิ่มค่าความเกลียดต่อตนเอง

Ultimate Hate.png


Passive Buff Skill (Automatic)

Defense Aura เพิ่มพลังป้องกันแก่ตนเองและสมาชิกในปาร์ตี้เมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกัน

Defense Aura.png


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s