บทวิเคราะห์สกิลไนท์ (Skill Analysis: Knight)

tile-classes-knight

Note: ควรอ่านรายละเอียด สกิลของสายอาชีพ Knightทั้งหมดก่อนอ่านบทความนี้ เนื่องจากบทความนี้จะเขียนถึงการวิเคราะห์สกิลแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบกันเท่านั้น ซึ่งหากไม่อ่านรายละเอียดดังกล่าวมาก่อนอาจทำให้ผู้อ่านสับสนและไม่เข้าใจในเนื้อหาได้

Knight Skill Analysis: Group 1 – Attack Skill (1)

Knight-Active Skill Group1.png

Knight-Active Skill Group1 Compare.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– Active Skill Group 1 จะเป็นสกิลโจมตีที่ไม่ได้สร้างค่า Hate ให้กับเป้าหมาย (ยกเว้น Provoke เนื่องจากสกิลโจมตีของ Paladin สามารถสร้างค่า Hate ได้ทั้งสองสกิล)

– Eva’s Grace (Temple Knight) เป็นสกิลที่พลังโจมตีสูงที่สุด และยังทำให้เป้าหมายมีอัตราฟื้นฟู HP ได้ช้าลง ในขณะที่สามสกิลที่เหลือมีพลังโจมตีใกล้เคียงกัน

– Provoke เป็นสกิลเดียวในกลุ่มที่มีการโจมตีรอบตัว และยังเป็น 1 ใน 2 สกิลในเกมเท่านั้นที่ทำให้เป้าหมายติดสถานะ Silence (อีกสกิลหนึ่งคือ Sonic Star ของ Scavenger)

– Provoke และ Earthquake เป็นสกิลที่ทำให้เป้าหมายพลังโจมตีลดลง โดย Provoke จะทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลงได้นานกว่า Earthquake

– Earthquake เป็น 1 ใน 2 สกิลที่ทำให้เป้าหมายติดสถานะ Stun ได้ (อีกสกิลหนึ่งคือ Chain Hydra ของ Shillien Knight)

– Life Leech เป็นสกิลเดียวของอาชีพ Knight ที่มี Vampiric Effect กล่าวคือสามารถฟื้นฟู HP ของตนเองโดยค่าการฟื้นฟูคิดเป็นสัดส่วนจากความเสียหายที่ทำได้ นอกจากนี้ยังสามารถลดพลังป้องกันของเป้าหมายได้อีกด้วย

**หมายเหตุ – คำนวณค่าพลังโดยการใช้ค่าพลังโจมตีที่ 40,000 หน่วย**Knight Skill Analysis: Group 2– Attack Skill (2) 

Knight-Active Skill Group2.png

Knight-Active Skill Group2 Compare.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– Active Skill Group 2  จะเป็นสกิลโจมตีที่สามารถสร้างค่า Hate แก่เป้าหมายได้ทั้งหมด

– Chain Hydra (Shillien Knight) เป็นสกิลที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด รองลงมาคือ Slam (Paladin), Tribunal (Temple Knight) และ Thrust (Guardian) ตามลำดับ

– Chain Hydra เป็นสกิลเดียวที่สามารถดึงเป้าหมายด้านหน้าเข้ามาหาตัวเองได้ และยังสามารถทำให้เป้าหมาย Stun ได้อีกด้วย

– Slam และ Tribunal เป็น 2 สกิลที่สามารถทำให้เป้าหมายล้มลง (Knockdown) ได้

– Thrust เป็นสกิลที่สามารถทำให้พลังป้องกันของเป้าหมายลดลงได้ เช่นเดียวกันกับสกิล Life Leech


Knight Skill Analysis: Group 3 – Active Buff Skill 

Knight-Active Buff Skill 1Knight-Active Buff Skill 2

Knight-Active Buff Skill 3.png

Knight-Active Buff Skill Compare.png

คลืกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– Majesty (Paladin) และ  Ultimate Defense (Shillien Knight) เป็นสกิลบัฟกดใช้ที่สามารถเพิ่มพลังป้องกันได้ โดย Majesty จะเพิ่มพลังป้องกันเป็น % ที่มากกว่า Ultimate Defense เกือบเท่าตัว ในขณะที่ Ultimate Defense จะเพิ่มพลังป้องกันทั้งแบบ % และแบบหน่วย แต่มีความสามารถเพิ่มเติมคือลดความเร็วเคลื่อนที่เป้าหมายเมื่อโจมตีเป้าหมายนั้นๆ

– Majesty เป็นสกิลบัฟกดใช้สกิลเดียวในเกมที่มีคุณสมบัติสะท้อนการโจมตี (Reflect)

– Aegis Stance (Temple Knight) เป็นสกิลบัฟที่สามารถเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างสูงและยังเป็นสกิลเดียวในเกมที่มีคุณสมบัติต้านทานความเสียหายอย่างสมบูรณ์ (แต่ไม่ต้านทานสถานะผิดปกติ) ระยะเวลาสั้นๆ

– Guardian เป็นอาชีพเดียวที่ไม่มีสกิลกดใช้Knight Skill Analysis: Group 4 – Passive Buff Skill (Activated)

Knight-Passive Buff Skill 1

Knight-Passive Buff Skill Compare.png

บทวิเคราะห์

– Elven Dodge (Temple Knight) เป็นสกิลที่เพิ่มค่าหลบหลีกเพียงสกิลเดียวในสายอาชีพแท้งค์

– Enhanced Drain เป็นสกิลที่เพิ่มอัตราการดูดซับ HP เพียงสกิลเดียวในสายอาชีพแท้งค์

– Paladin และ Guardian เป็นสองอาชีพที่ไม่มีสกิลบัฟติดตัวแบบ ActivatedKnight Skill Analysis: Group 5 – Passive Skill 

Knight-Passive Skill 1Knight-Passive Skill 2Knight-Passive Skill 3Knight-Passive Skill 4Knight-Passive Skill 5

Knight-Pasive Skill Compare.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– Paladin และ Temple Knight มีสกิลเหมือนกันคือสกิล Parry Mastery ที่เพิ่มอัตราการยกโล่ การป้องกันด้วยโล่ และพลังป้องกัน

– ในขณะที่ Guardian จะมีสกิล Parry Extreme ที่เพิ่มอัตราการยกโล่ อัตราการป้องกันด้วยโล่ พลังป้องกัน และ HP สูงสุด โดยอัตราการยกโล่และอัตราการป้องกันด้วยโล่ของทั้งสองสกิลนั้นใกล้เคียงกัน แต่พลังป้องกันของสกิล Parry Mastery จะเพิ่มมากกว่าเท่าตัว แต่ Parry Extreme ก็จะสามารถเพิ่ม HP สูงสุดได้ ในขณะที่ Parry Mastery ไม่มี

–  นอกจากนี้ Guardian ยังมีสกิลพิเศษชนิดเดียวในเกมที่สามารถรีเซตดีเลย์สกิลใดก็ได้ทันทีหลังจากกดใช้สกิลนั้นไป จึงทำให้สามารถกดสกิลนั้นได้อีกครั้งหนึ่งทันที โดยจะต้องรอดีเลย์ของสกิล Lucky Dexterity ครบก่อนจึงจะสามารรีเซตได้อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ทุกๆครั้งที่ทำการกดสกิลที่จะรีเซต จะฟื้นฟู HP  ให้ตนเองได้อีกเล็กน้อยอีกด้วย

– ทุกอาชีพจะมีสกิล Ultimate Hate ที่สามารถเพิ่มความเสียหายที่ทำได้ต่อมอนสเตอร์ และลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ PVE  นอกจากนี้ยังเป็นสกิลของแท้งค์ที่เพิ่มค่า Hate ได้มากที่สุดอีกด้วยKnight Skill Analysis: Group 6 – Passive Buff Skill (Automatic)

Knight-Passive Skill (Automatic).png

บทวิเคราะห์

– ทั้ง 4 อาชีพจะมี Passive Skill ที่เป็น Buff อัตโนมัติเมื่อสมาชิกในปาร์ตี้อยู่ในระยะเดียวกัน เหมือนกันทั้งหมดคือสกิล Defense Aura ที่เพิ่มพลังป้องกันให้กับตนเองและสมาชิกในปาร์ตี้บทสรุป

Paladin

 • Paladin เป็นแท้งค์ที่มีพลังโจมตีสกิลในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง มีความโดดเด่นในเรื่องของการดีบัฟต่างๆ เช่น การลดพลังโจมตีเป้าหมาย และยังมีความพิเศษที่ไม่เหมือนแท้งค์เผ่าอื่น คือสามารถทำให้เป้าหมายติดสถานะ Silence และยังมีบัฟสะท้อนแดแมจได้อีกด้วย
 • Paladin เป็นแท้งค์เผ่าเดียวที่สามารถสร้างค่า Hate ให้กับเป้าหมายได้ถึง 2 สกิล ทำให้ค่อนข้างได้เปรียบในการดึงเป้าหมายให้อยู่กับตัวได้ดีกว่าแท้งค์เผ่าอื่นๆ
 • นอกจากนี้ Paladin ยังมีบัฟ Majesty ที่เพิ่มพลังป้องกันเป็นแบบ % (46.36% ที่เลเวล 30) ซึ่งจะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเมื่อพลังป้องกันพื้นฐานของตนเองมากขึ้น
 • อย่างไรก็ตาม Paladin จะเป็นแท้งค์ที่มีข้อด้อย เช่น ในเรื่องของความเร็วเคลื่อนที่ ความเร็วโจมตีอยู่บ้าง

Temple Knight

 • Temple Knight เป็นแท้งค์ลูกผสมที่มีความสามารถทั้งทางด้านการป้องกันและหลบหลีก และยังเป็นแท้งค์ที่เคลื่อนที่ไวที่สุดอีกด้วย
 • จุดเด่นของ Temple Knight ที่สำคัญคือบัฟ Aegis Stance ที่ทำให้ Temple Knight เป็นอมตะได้ 5 วินาที ซึ่งอาจสามารถพลิกเกมในระหว่าง PVP ได้เลยทีเดียว
 • นอกจากนี้ Temple Knight ยังมีสกิลโจมตีที่มีความแรงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง จึงทำให้สามารถเก็บเลเวลได้อย่างไม่ยากลำบากนัก
 • อย่างไรก็ตาม Temple Knight จะเป็นแท้งค์ที่พลังป้องกันต่ำกว่า Paladin เนื่องจากไม่มีสกิลเพิ่มพลังป้องกันโดยตรงเท่ากับ Paladin และยังเป็นแท้งค์ที่มีสกิล Crowd Control เพียงแค่สกิลเดียว (Tribunal) เท่านั้น
 • ความสามารถในการสร้างค่า Hate ก็ถือว่าต่ำกว่า Paladin และ Guardian อีกด้วย

Shillien Knight

 • Shillien Knight เป็นแท้งค์ที่ตัวบางที่สุด และไม่มีสกิลเพิ่มพลังป้องกันแบบติดตัวเลย แต่จะมีสกิลเพิ่มพลังป้องกันแบบมหาศาล (Ultimate Defense) มาทดแทน ซึ่งมีระยะเวลาแสดงผลที่สั้น (15 วินาที)
 • จุดเด่นของ Shillien Knight ที่สำคัญคือความสามารถในการดูดเลือดถึง 2 สกิล (Life Leech และ Enhanced Drain) ซึ่งแท้งค์เผ่าอื่นไม่มี จึงทำให้เป็นแท้งค์ที่เก็บเลเวลได้สบายที่สุด
 • นอกจากนี้ยังเป็นแท้งค์เผ่าเดียวที่มีสกิลดึงเป้าหมายให้เข้ามาหาตนเองได้ทันที (Chain Hydra)
 • Shillien Knight ยังเป็นแท้งค์ที่มีสกิล Crowd Control ถึงสองสกิลคือ Chain Hydra (Drag.+Stun) และ Ultimate Defense (-Spd.) จึงทำให้เป็นแท้งค์ที่ค่อนข้างป่วนในสนามรบได้ดีเลยทีเดียว

Guardian

 • Guardian เป็นสายอาชีพแท้งค์ที่มีความถึกเป็นอันดับต้นๆ และยังมีความพิเศษคือมีความสามารถในการรีเซตสกิลได้ทันทีดังที่กล่าวไปข้างต้น จึงทำให้ Guardian เป็นอาชีพที่สามารถใช้สกิลได้บ่อยที่สุด
 • และนอกจากนี้ เนื่องจาก Guardian มีสกิลกดใช้คลาส 2 เพียง 2 สกิลจึงทำให้เหลือชอทคัทสกิลว่าง 1 ที่ Guardian จึงเป็นอาขีพที่สามารถเอาสกิลของคลาสแรกมาใช้งานได้
 • แม้ว่า Guardian จะไม่มีสกิล Parry Mastery เหมือนกับ Paladin และ Temple Knight แต่ก็จะมีสกิล Parry Extreme มาทดแทน ซึ่ง Parry Extreme จะแตกต่างจาก Parry Mastery โดย Parry Extreme จะเพิ่ม HP สูงสุดแทน จึงทำให้ Guardian เป็นแท้งค์ที่มี  HP สูงที่สุด
 • อย่างไรก็ตาม Guardian มีจุดด้อยในเรื่องของความแรงในการโจมตีน้อยกว่าเผ่าอื่นอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ทดแทนได้ด้วยสกิลโจมตีที่สามารถดีบัฟได้ทั้งลดพลังโจมตีและพลังป้องกัน

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s