บทวิเคราะห์สกิลวิซาร์ด (Skill Analysis: Wizard)

tile-classes-wizard

Note: ควรอ่านรายละเอียด สกิลของสายอาชีพ Wizardทั้งหมดก่อนอ่านบทความนี้ เนื่องจากบทความนี้จะเขียนถึงการวิเคราะห์สกิลแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบกันเท่านั้น ซึ่งหากไม่อ่านรายละเอียดดังกล่าวมาก่อนอาจทำให้ผู้อ่านสับสนและไม่เข้าใจในเนื้อหาได้

เลเวลสกิลในบทความจะแสดงเพียงแค่ 18 เลเวลเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงจะสามารถอัพเลเวลได้สูงกว่านี้


Wizard Skill Analysis: Group 1 – Attack Skill
Wizard-Attack Skill.png

Wizard-Attack Skill Group1.compare.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

สายอาชีพ Wizard นั้นจะมีสกิลโจมตี 2 สกิลเช่นเดียวกันกับสายอาชีพอื่นๆ แต่เนื่องจากสกิลของ Wizard นั้นไม่สามารถแยกออกเป็น 2 กลุ่มได้ จึงนำทุกสกิลโจมตีมาวิเคราะห์รวมกันทั้งหมด ดังนี้

– จากกราฟจะเห็นว่า Dark Breath (Spell Howler) มีพลังโจมตีสูงที่สุดและสูงโดดออกจากสกิลอื่นๆ

– กลุ่มต่อมาจะเป็นสกิลที่มีพลังโจมตีใกล้เคียงกัน โดยพลังโจมตีที่สูงที่สุดในกลุ่มยังคงเป็น Corruption (Spell Howler) ถัดมาคือ Volcano (Sorcerer), Earth Spike (Quarry Wizard), Triple Shard (Quarry Wizard), Ice Spear (Spell Singer) และ Blizzard Storm (Spell Singer) ตามลำดับ

– สกิลที่มีความแรงน้อยที่สุดคือ Meteo Sphere (Sorcerer)

– ปัจจัยหลักที่ทำให้แต่ละอาชีพมีความแตกต่างกันไม่ใช่ที่ค่าพลังโจมตีสกิลเป็นหลัก แต่จุดสำคัญคือ  “รูปแบบการโจมตี” ที่แตกต่างกัน ทำให้ Wizard แต่่ละเผ่ามีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างกัน ดังนี้

 1. Sorcerer
  – Sorcerer จะเป็น Wizard ที่มีสกิลยิงในรูปแบบ Explosion และ Tracking Damage โดยสกิล Meteo Sphere แม้จะมีความแรงโจมตีเบามาก แต่สกิลจะเป็นการยิงลูกบอลไฟออกไปด้านหน้า หากมีศัตรูโดนลูกบอลที่กำลังวิ่งอยู่ ก็จะได้รับความเสียหาย (Additional Damage) และเมื่อลูกบอลไฟวิ่งจนถึงจุดหมาย หากมีเป้าหมายอยู่ก็จะทำสร้างความเสียหาย โดยเกิดการระเบิด (Explosion) สร้างความเสียหายโดยรอบเป้าหมายนั้นๆ และยังทำให้เป้าหมายที่โดนระเบิดล้มลงระยะเวลาสั้นๆ

  – สกิล Volcano จะเป็นสกิลทำแดแมจหลักของ Sorcerer โดยลักษณะสกิลจะเป็นการสร้างบึงลาวาด้านหน้า หากมีเป้าหมายโดนสกิล Volcano จะทำให้เป้าหมายนั้นได้รับแดแมจ 5 hit อย่างต่อเนื่องทันที แม้ว่าเป้าหมายจะวิ่งหนีไปทางอื่นนอกเขตบึงลาวาแล้วก็ตาม

 2. Spell Singer
  – Spell Singer เป็น Wizard เผ่าเดียวที่มีรูปแบบการยิงสกิลแบบรอบตัว (Surround) และสามารถดีบัฟเป้าหมายได้มากที่สุด (ลดความเร็วและ stun)
  – สกิล Ice Spear จะเป็นการยิงหอกน้ำแข็งออกไปด้านหน้า ซึ่งมีข้อเสียคือระยะการทำแดแมจแคบ (ได้ 3 เป้าหมายต่อการโจมตี 1 ครั้ง)
Spell Singer Ice Spear Range.jpg

ระยะการทำแดแมจของสกิล Ice Spear (วงเวทย์น้ำเงิน)

– สกิล Blizzard Storm จะเป็นการสร้างพายุน้ำแข็งรอบตัว ทำให้เป้าหมายโดยรอบได้รับแดแมจและติดดีบัฟ

Spell Singer Blizzard Storm Range.jpg

ระยะการทำแดแมจของสกิล Blizzard Storm (สังเกตุตัวเลขแดแมจบนขวา)

3. Spell Howler

– Spell Howler เป็น Wizard ที่มีพลังโจมตีสกิลสูงที่สุด แต่กลับมีรุปแบบการใช้สกิลที่ยากที่สุด

– Dark Breath เป็นสกิลที่ยิงออกจากผู้ร่ายเป็นเส้นตรงระยะเวลาหนึ่ง ทำแดแมจต่อเนื่อง 7 hit และยังสามารถบังคับทิศทางของสกิลได้ แต่แม้ว่าสกิลนี้จะถือว่าเป็นสกิลที่แรงที่สุด แ่ต่เนื่องจากเป็นการยิงสกิลแบบเส้นตรง จึงทำให้การหวังผลต่อเป้าหมายค่อนข้างยากกว่าสกิลอื่นๆ อีกทั้งในขณะที่ใช้สกิลจะทำให้ผู้ร่ายไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จึงทำให้เป็นจุดอ่อนได้ในช่วงเวลานั้น

Spell Howler Dark Breath Range.png

ระยะการทำแดแมจของสกิล Dark Breath

– Corruption เป็นสกิลที่วางวงเวทย์ลงพื้นสร้างแดแมจแก่เป้าหมายที่เข้ามาในวง และทำให้มีโอกาสติดสถานะพลังป้องกันและความเร็วเคลื่อนที่ลดลง

Spell Howler Corruption Range.png

ระยะการทำแดแมจของสกิล Corruption

4. Quarry Wizard
– Quarry Wizard เป็น Wizard ที่มีรูปแบบการโจมตีที่แคบ และสั้น และเป็นการโจมตีแบบตรงๆทั้งสองสกิล

Quarry Wizard Skill Range.jpg

ระยะการทำแดแมจของสกิลอาชีพ  Quarry Wizard

– Delay สกิลของอาชีพ Spell Howler จะมากกว่าอาชีพอื่นทั้งหมด รวมถึงอัตราการใช้ MP ของสกิลก็ยังมากกว่าอาชีพอื่น ในขณะที่ Delay สกิลของ Spell Singer จะน้อยที่สุด


Wizard Skill Analysis: Group 2 – Active Buff Skill 
Wizard-Active Buff Skill1Wizard-Active Buff Skill2Wizard-Active Buff Skill3

Wizard-Active Skill Buff Compare

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– Sorcerer เป็นอาชีพที่มี MP ใช้ไม่มีวันหมดด้วยสกิล Boost Mana ที่เพิ่ม Max MP ให้กับตนเองและสมาชิกปาร์ตี้

– Arcane Wisdom (Spell Howler) เป็นสกิลบัฟสกิลเดียวที่เพิ่มพลังเวทย์มหาศาลในระยะเวลาสั้นๆ และไม่สามารถกดใช้ได้ตลอดเวลาเนื่องจากดีเลย์ที่นานกว่าระยะเวลาแสดงผลของบัฟค่อนข้างมาก

– ในขณะที่สกิล Infiltration (Quarry Wizard) จะเพิ่มพลังโจมตี (กายภาพและเวทย์) แบบเป็น % ให้กับท้ังปาร์ตี้ ซึ่งสามารถกดใช้ได้ต่อเนื่องมากกว่า (แต่ไม่ตลอดเวลา)

– Spell Singer เป็นอาชีพเดียวที่ไม่มีสกิลบัฟกดใช้Wizard Skill Analysis: Group 3 – Passive Buff Skill (Activated)

Wizard-Passive Buff Skill1Wizard-Passive Buff Skill2Wizard-Passive Buff Skill3

Wizard-Passive Skill Buff Compare

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– Blaze (Sorcerer) และ Aggressive Mind (Quarry Wizard) ้เป็น Activated Passive Buff สองสกิลที่เพิ่มค่า Attack power โดย Blaze จะเพิ่มเป็นหน่วย และ Aggressive Mind จะเพิ่มเป็น %

– Spell Singer และ Spell Howler เป็น 2 อาชีพที่มีสกิล Wizard Light Heal ทำให้เป็นอาชีพที่มีสกิลคอยฮีลตนเองได้บ้างเล็กน้อย

– Spell Howler เป็นอาชีพเดียวที่มี Activated Passive Buff ที่เพิ่มคริติคอลแดแมจให้กับตนเอง

– Lucky Defense (Quarry Wizard) เป็นสกิลเดียวที่เพิ่มค่าพลังป้องกันให้กับตนเองและสมาชิกในปาร์ตี้Wizard Skill Analysis: Group 4 – Passive Skill 

Wizard-Passive Skill

บทวิเคราะห์

– Spell Singer เป็นอาชีพเดียวที่มีสกิลติดตัวแบบมีเงื่อนไข (Frost Power) โดยจะเพิ่มค่าโจมตีเป็น % ทันทีเมื่อโจมตีเป้าหมายที่ติดสถานะลดความเร็วเคลื่อนที่Wizard Skill Analysis: Group 5 – Passive Buff Skill (Automatic)

Wizard-Passive Skill2

 

– ทั้ง 4 อาชีพจะมี Passive Skill ที่เป็น Buff อัตโนมัติเมื่อสมาชิกในปาร์ตี้อยู่ในระยะเดียวกัน เหมือนกันทั้งหมดคือสกิล Death Whisper  ที่เพิ่มค่าคริติคอลแดแมจ


สรุป

 • Sorcerer เป็น Wizard ที่เด่นในด้าน PVE เนื่องจากมีสกิลโจมตีที่มีระยะแดแมจเป็นวงกว้างกว่า Wizard เผ่าอื่นๆ พลังโจมตีโดยรวมอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูง มีรูปแบบการใช้สกิลที่ต้องเล็งเป้า และหวังผลการทำแดแมจทั้งหมดจากการสัมผัสสกิลเพียงครั้งแรก (Volcano) ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบหากมีความแม่นยำในการยิง รวมถึงยังสามารถใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องด้วยสกิลเพิ่ม Max MP
 • Spell Singer คือ Wizard ที่เป็นเจ้าแห้งการสร้างสถานะผิดปกติแก่ศัตรู โดยสกิลโจมตีทั้งสองสกิลสามารถสร้างสถานะผิดปกติได้ ซึ่งเหมาะกับการต่อสู้กับสายประชิดเป็นอย่างมาก แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของวงสกิลที่ค่อนข้างแคบ พลังโจมตีอยู่ในระดับปานกลาง และยังมีข้อสังเกตุอีกอย่างคือ  Spell Singer ไม่มีสกิลบัฟกดใช้จึงทำให้สามารถนำสกิลโจมตีคลาส 1 มาใช้ได้ จึงทำให้เป็น  Wizard ที่สามารถโจมตีด้วยสกิลได้อย่างต่อเนื่อง (แถมดีเลย์สกิลก็ยังน้อยที่สุดอีกด้วย)
 • Spell Howler คือเจ้าแห่งการทำลายล้าง มีสกิลที่มีพลังโจมตีเวทย์สูงที่สุด รวมถึงมีสกิลสนับสนุนความแรงของการโจมตีในระดับมหาศาล แต่กลับมีข้อเสียคือ พลังป้องกันต่ำที่สุด รูปแบบการใช้สกิลที่ยากที่สุด จึงทำให้เป็น Wizard ที่เอาตัวรอดได้ลำบากที่สุด
 • Quarry Wizard คือ  Battlemage นักเวทย์เพียงเผ่าเดียวที่มีรูปแบบการโจมตีที่ง่ายที่สุด ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีระยะประชิดก็ว่าได้ มาพร้อมกับพลังป้องกันที่มากที่สุด และที๋โดดเด่นคือบัฟเพิ่มค่าพลังต่างๆให้กับตนเองและปาร์ตี้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีหรือพลังป้องกัน มีพลังโจมตีอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง แต่ก็มีข้อเสียคือการที่เป็นนักเวทย์ระยะประชิดนั่นเอง

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s