บทวิเคราะห์สกิลวอริเออร์ (Skill Analysis:Warrior)

tile-classes-warrior

Note: ควรอ่านรายละเอียด สกิลของสายอาชีพ Warrior ทั้งหมดก่อนอ่านบทความนี้ เนื่องจากบทความนี้จะเขียนถึงการวิเคราะห์สกิลแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบกันเท่านั้น ซึ่งหากไม่อ่านรายละเอียดดังกล่าวมาก่อนอาจทำให้ผู้อ่านสับสนและไม่เข้าใจในเนื้อหาได้

เลเวลสกิลในบทความจะแสดงเพียงแค่ 18 เลเวลเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงจะสามารถอัพเลเวลได้สูงกว่านี้Warrior Skill Analysis: Group 1 – Attack Skill (1)

Warrior-Attack Skill Group1.png

Warrior-Attack Skill Group1.compare.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– Spinning Slasher (Blade Dancer) มีพลังโจมตีสูงที่สุด รองลงมาคือ Judgement (Warlord) ตามมาด้วย Sonic Storm (Sword Singer) และ Jump Attack (Slayer) ที่มีพลังโจมตีใกล้เคียงกัน

– แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความแรงโจมตีเมื่อเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นของทั้ง 4 สกิลไปในทิศทางเดียวกัน

– Spinning Slasher เป็นสกิลเดียวที่มีรูปแบบการโจมตีเป็นแบบรอบตัว (Surround) ในขณะที่สกิลอื่นจะเป็นแบบกลุ่มด้านหน้า (Nearby)

– ทั้ง 4 สกิลมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ  Knock down เหมือนกันทั้งหมด แต่สกิล Sonic Storm และ Jump Attack จะติดสถานะนานกว่าเล็กน้อย

– Spinning Slasher เป็นสกิลที่มีการใช้ MP สูงที่สุด

– สกิล Jump Attack (Slayer) มีความพิเศษกว่าสกิลอื่นคือสามารถกดใช้เพื่อกระโดดเข้าหากลุ่มเป้าหมายได้ (ระยะไกลสุด 5 เมตร)

**หมายเหตุ – คำนวณค่าพลังโดยการใช้ค่าพลังโจมตีที่ 40,000 หน่วย**


Warrior Skill Analysis: Group 2 – Attack Skill (2)

Warrior-Attack Skill Group2.png

Warrior-Attack Skill Group2.compare.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– Hurricane Storm (Blade Dancer) ยังคงเป็นสกิลที่ทำแดแมจรวมได้สูงที่สุด แต่หากคิดที่แดแมจต่อ hit จะถือว่าทำแดแมจได้ต่ำที่สุด เนื่องจากสกิลนี้มีการทำแดแมจต่อเนื่องถึง 7 ครั้ง (hit)
(ในกราฟคิดค่าโจมตีโดยใช้แดแมจต่อฮิต x 7)

– สกิลที่มีพลังโจมตีสูงรองลงมาคือ Power Smash (Slayer) ตามมาด้วย Thunder Storm (Warlord) และ Sonic Blaster (Sword Singer) ตามลำดับ

– สกิล Hurricane Storm และสกิล Thunder Storm เป็น 2 สกิลที่มีรูปแบบการโจมตีเป็นแบบรอบตัว (Surround) และยังมี Additional effect คือมีโอกาสทำให้เป้าหมายความเร็วเคลื่อนที่ลดลง (Hurricane Storm) และทำให้เป้าหมายติด stun (Thunder Storm)

– สกิล Hurricane Storm เป็นสกิลที่ใช้ MP มากที่สุด

– สกิล Power Smash มีดีเลย์มากที่สุด


Warrior Skill Analysis: Group 3 – Active Buff Skill 

Warrior-Active Buff Skill2Warrior-Active Buff Skill1

Warrior-Active Buff Skill3

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– Majority Sweep (Warlord) และ Dwarf Frenzy (Slayer) เป็นสกิลที่บัฟให้ตัวเองเท่านั้น ในขณะที่ Dance and Song จะเป็นสกิลบัฟปาร์ตี้

– Majority Sweep เป็นสกิลบัฟที่เพิ่มความเร็วโจมตีของตนเอง แต่กลับเพิ่มได้ไม่มากเท่าไหร่ แม้จะเพิ่มเลเวลไปจนถึงเลเวล 18 แล้วก็ตาม (3.88 %) แต่ประโยชน์ที่สำคัญของสกิลนี้คือ การเพิ่มจำนวนเป้าหมายที่ตีได้ต่อ  1 ครั้ง จึงทำให้ Warlord เป็นอาชีพที่โจมตีเป้าหมายได้จำนวนตัวสูงสุด

– Slayer เป็นอาชีพเดียวที่มีสกิลรีดพลังโจมตีของตนเองขึ้นมาอย่างมหาศาลระยะเวลาหนึ่ง (Dwarf Frenzy) ทำให้ Slayer สามารถทำแดแมจได้สูงที่สุดในระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็ต้องแลกมากับการที่พลังป้องกันของตนเองจะลดลงมาถึง 30 %

– ดีเลย์ของสกิล Majority Sweep และ Dward Frenzy คือ 30 วินาที ในขณะที่ระยะเวลาแสดงผลของสกิลคือ 15 วินาที จึงทำให้ไม่สามารถกดบัฟได้ตลอดเวลา

– สกิลบัฟของ Sword Singer จะเป็นการเพิ่ม Max HP  และ Critical rate จึงทำให้เหมาะกับปาร์ตี้แท้งค์ หรือปาร์ตี้ที่ต้องการค่าคริติคอลมากๆ เช่นปาร์ตี้ธนู มีด เป็นต้น

– ในขณะที่บัฟของ Blade Dancer จะเป็นการเพิ่มทั้งพลังโจมตี และความเร็วโจมตี จึงมีประโยชน์ต่อปาร์ตี้ทุกรูปแบบมากกว่า

– สกิล Song of Vitality จะมีดีเลยสกิลน้อยกว่าระยะเวลาแสดงผล ทำให้สามารถกดใช้สกิลได้ตลอดเวลา


Warrior Skill Analysis: Group 4 – Passive Buff Skill (Activated)

Warrior-Passive Buff Skill1

Warrior-Passive Buff Skill2

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– สกิล Passive Buff ทั้งหมดเป็นสกิล Buff-Activated (สกิลที่จะต้องโจมตีหรือถูกเป้าหมายโจมตีก่อน บัฟถึงจะมีโอกาสแสดงผลในอัตราหนึ่ง) โดยสกิล Lucky Berserker (Slayer) เป็นสกิลเดียวที่เป็นบัฟปาร์ตี้ ในขณะที่สกิลอื่นๆเป็นบัฟให้ตนเองทั้งหมด

– Revenge (Warlord) และ Lush Impact (Slayer) เป็น Passive Buff ที่เพิ่ม P.Atk ทั้งคู่ แต่ Revenge จะเพิ่ม P.Atk มากกว่าเล็กน้อย

– Esprit (Sword Singer) เป็นบัฟที่เพิ่ม Critical rate (สูงสุด 5.76%) ในขณะที่ Fiver (Blade Dancer) เป็นบัฟที่เพิ่ม Critical Damage (สูงสุด 50.60%)

– Lucky Berserker เป็นบัฟที่เพิ่มความเร็วโจมตีที่แสดงผลทั้งปาร์ตี้ ซึ่งถือว่าเพิ่มความเร็วโจมตีได้สูงมากถึง 25.88% (ที่เลเวล 18) แต่กลับมีอัตราการแสดงผล (%Activated) ต่ำแค่ 8% เท่านั้น ในขณะที่สกิลอื่นๆจะเป็น 10%


Warrior Skill Analysis: Group 5 – Passive Skill 

Warrior-Passive Skill1.png

บทวิเคราะห์

– Warlord และ  Slayer จะมี Passive Skill เป็น Force Mastery ในขณะที่ Blade Dancer และ Sword Singer จะมี Passive Skill เป็น Dual Weapon Mastery

– จะเห็นได้ว่าพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นตามเลเวลของทั้งสองสกิลนั้นเท่ากัน แต่จะต่างกันตรงอาวุธที่ใช้เพื่อให้ skill แสดงผล

– หมายความว่า Warlord และ Slayer ควรจะใช้หอกเป็นอาวุธ ส่วน Blade Dancer และ Sword Singer ควรใช้ดาบคู่เป็นอาวุธ


Warrior Skill Analysis: Group 6 – Passive Buff Skill (Automatic)

Warrior-Passive Skill2.png

บทวิเคราะห์

– ทั้ง 4 อาชีพจะมี Passive Skill ที่เป็น Buff อัตโนมัติเมื่อสมาชิกในปาร์ตี้อยู่ในระยะเดียวกัน เหมือนกันทั้งหมดคือสกิล Attack Aura  ที่เพิ่มพลังโจมตี


สรุป

  • อาชีพที่มีพลังโจมตีและสกิลสนับสนุนการโจมตีที่ดีที่สุดคือ Blade Dancer แต่ก็ต้องแลกมากับการที่มีพลังป้องกันน้อยที่สุด
  • สกิลโจมตีทั้งหมดของ Blade Dancer เป็นแบบรอบตัว (Surround) ทำให้มีโอกาสได้รับความเสียหายจากศัตรูได้ง่ายกว่าอาชีพอื่นๆ
  • อาชีพที่สามารถทำความเสียหายได้รุนแรงที่สุดในช่วงเวลาที่จำกัดคือ Slayer จากบัฟ Dwarf Frenzy แต่ก็ต้องแลกกับการที่โดนลดพลังป้องกันลงไปถึง 30%
  • อาชีพที่สมดุลและเป็นสายป่วนใน Mass PVP ได้เป็นอย่างดีคือ Warlord จากความสามารถโจมตีเป้าหมายได้มากกว่า และยังทำให้เป้าหมายติด stun ได้
  • Swordsinger เป็นอาชีพที่จำเป็นและต้องเสียสละในการเล่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสามารถในการโจมตีต่ำกว่าเผ่าอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด แต่บัฟเพิ่ม Critical rate กับ Max HP ก็ถือว่ามีความสำคัญมากๆในปารตี้แท้งค์ที่ใช้ในการล่าบอส
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s