(TH) Hawkeye Skill

นูคน.jpg

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Active Skill
Multiple Shot ยิงธนูกระจายออกไปด้านหน้าสร้างความเสียหายแก่เป้าหมาย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Knockdown ระยะสั้นๆ

Multiple Shot.png

Arrow Rain ยิงธนูออกไปด้านหน้าและกระจายออกเป็นวงกว้าง ทำความเสียหายอย่างต่อเนื่อง

Arrow Rain.pngActive Buff Skill

Snipe เพิ่มพลังโจมตี ความแม่นยำและระยะยิง ทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของผู้ใช้ลดลง

Snipe.png

 

Hawkeye เพิ่มค่าคริติคอลและค่าความเสียหายเมื่อโจมตีระยะเวลาหนึ่ง

Hawkeye.pngPassive Buff Skill 

Enhanced Slow เมื่อโจมตีเป้าหมายมีโอกาสทำให้เป้าหมายความเร็วเคลื่อนที่ลดลง

Enhanced Slow.pngPassive Buff Skill (Automatic)
Guidance เพิ่มความแม่นยำแก่ตนเองและสมาชิกในปาร์ตี้เมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกัน

Guidance


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s