(TH) Slayer Skill

เตี้ยนักรบ.jpg

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Active Skill
Jump Attack กระโดดเข้าหากลุ่มเป้าหมายพร้อมสร้างความเสียหาย มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะ Knockdown ระยะเวลาหนึ่ง

Jump Attack.png

Power Smash  โจมตีกลุ่มเป้าหมายด้านหน้าอย่างรุนแรง

Power Smash.pngActive Buff Skill
Dwarf Frenzy เพิ่มพลังโจมตีของตนเองอย่างมหาศาล และทำให้พลังป้องกันของตนเองลดลงระยะเวลาหนึ่ง

Dwarf Frenzy.pngPassive Buff Skill

Lush Impact เมื่อโจมตีเป้าหมายจะมีโอกาสได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีระยะเวลาสั้นๆ

Lush impact.png

Lucky Berserker เมื่อโจมตีเป้าหมายจะมีโอกาสได้รับบัฟเพิ่มความเร็วโจมตีแก่ตนเองและสมาชิกในปาร์ตี้ระยะเวลาสั้นๆ

Lucky Berserker.pngPassive Skill
Force Mastery เพิ่มพลังโจมตีแก่ตนเองเมื่อใส่อาวุธประเภทหอก

Force Mastery.pngPassive Buff Skill (Automatic)
Attack Aura เพิ่มพลังโจมตีแก่ตนเองและสมาชิกในปาร์ตี้เมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกัน

Attack Aura.png


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s