การอัพเกรดและการผสมไอเทม (Item Advancement and Fusion)

การเสริมแกร่งไอเทม (Item Enhancement)
– การอัพเลเวลไอเทม (Item Leveling)
– การอัพเกรดและการผสมไอเทม (Item Advancement and Fusion) 
– การตีบวกไอเทม (Item Reinforcement)
– การอัพเกรดคุณสมบัติไอเทม (Item Strengthening Characteristic) 
– การเปลี่ยนออฟชั่นไอเทม (Change Option)
– การข้ามขีดจำกัดไอเทม (Item Transcendence) 


ข้อมูลเบื้องต้นหน้าต่างไอเทม
starter

 • Item Name – ชื่อไอเทม
 • Item Type – ชนิดของไอเทม
 • Class – อาชีพที่สามารถใส่ได้โดยไม่ติดโทษ
     (Item Type และ Class จะต้องเป็นสีเขียวทั้งคู่จึงจะไม่ติดโทษ)
 • CP – ค่าพลังรวมของไอเทม
 • M.Atk – พลังเวทย์ (ค่านี้จะเปลี่ยนไปตามชนิดของไอเทม เช่น อาวุธนักรบจะเป็น P.Atk , ชุดเกราะจะเป็น P.Def/M.Def/HP/MP เป็นต้น) เรียกรวมว่า “Item Stat”
 • Additional Option – ออฟชั่นเสริมของไอเทม
 • Item Level – ระดับเลเวลของไอเทม
 • Fixed Option – ออฟชั่นหลักของไอเทม
 • Gem Slot – จำนวนช่องใส่ Gem และสีของ Gem ที่ใส่ได้
 • Forge – เมนูการเสริมแกร่งไอเทม
 • Share – กดเพื่อแชร์ข้อมูลไอเทมในช่องสนทนา
 • Gem Option – กดเพื่อจัดการออฟชั่น Gem ของไอเทมนั้นๆ

ผู้เล่นสามารถนำไอเทมสวมใส่มาอัพเกรด เช่น จากเกรด S ไปเป็นเกรด R โดยมีวิธีอัพเกรด 2 วิธี ได้แก่
1. อัพเกรดโดยใช้ไอเทมเลเวล 30 1 อัน ผสมกับแท่งอัพเกรดไอเทม (Item Advancement)
2. อัพเกรดโดยใช้ไอเทมสวมใส่เลเวล 30 2 อัน (Item Fusion)


1. อัพเกรดโดยใช้ไอเทมเลเวล 30 1 อัน ผสมกับแท่งอัพเกรดไอเทม (Item Advancement)

– การอัพเกรดทำได้โดยกดปุ่ม “Forge” ในหน้าต่างไอเทม และกดปุ่ม Advancement ในเมนู
menu

– กดเลือกไอเทมที่จะทำการอัพเกรด โดยไอเทมที่จะทำการอัพเกรดจะต้องอยู่ด้านซ้ายเสมอ

advancement-1
– แท่งอัพเกรดไอเทม (Advancement Bar) มีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่

 • แท่งอัพเกรดอาวุธ (Weapon Advancement Bar) – สีม่วง
 • แท่งอัพเกรดชุดเกราะ (Armor Advancement Bar) – สีเหลือง
 • แท่งอัพเกรดเครื่องประดับ (Accessories Advancement Bar) – สีน้ำตาล

Advancement Bar.jpg

– การจะอัพเกรดไอเทมชนิดใดๆจะต้องใช้แท่งอัพเกรดตามชนิดไอเทมนั้นๆ โดยจำนวนแท่งอัพเกรดที่ใช้แตกต่างกันตามเกรดไอเทม ดังนี้

 • อัพเกรดไอเทมจาก  A >> S ใช้แท่งอัพเกรดไอเทม 10 ก้อน
 • อัพเกรดไอเทมจาก  S >> R ใช้แท่งอัพเกรดไอเทม 20 ก้อน
 • อัพเกรดไอเทมจาก  R >> SR ใช้แท่งอัพเกรดไอเทม 30 ก้อน

– เสียอาเดน่าจำนวนหนึ่งในการอัพเกรดไอเทม
– การอัพเกรดมีโอกาสติด 100 %
– ไอเทมที่อัพเกรดแล้วจะคงเป็น “ชนิดเดิม” แต่เลเวลของไอเทมจะลดลงเหลือ 1
– ระดับการตีบวก (Reinforcement) จะยังคง “เท่าเดิม”
– จำนวน Gem Slot เพิ่มขึ้นมา  1 ช่อง (สูงสุด 6 ช่อง ที่เกรด SR)
Advancement Success.jpg

– ไอเทมที่อัพเกรดเสร็จแล้วนั้น ค่าพลังไอเทมจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 • ค่า Item Stat จะเพิ่มขึ้น
 • ค่าออฟชั่นเสริม (Additional Option) ของเดิมจะเพิ่มขึ้น
 • ค่าออฟชั่นเสริมจะเพิ่มมาอีก 1 ค่า (สูงสุด 3 ค่าที่เกรด SR)

Tip: วิธีนี้เหมาะสำหรับการอัพเกรดไอเทมเกรดสูงๆ เพราะค่าใช้จ่ายจะต่ำกว่าการทำ Fusion และยังเหมาะกับการอัพเกรดไอเทมโดยไม่ต้องการให้เปลี่ยนชนิดไป เช่น ไอเทม top เป็นต้น


2. อัพเกรดโดยใช้ไอเทมสวมใส่เลเวล 30 2 อัน (Item Fusion)

– การอัพเกรดทำได้โดยกดปุ่ม “Forge” ในหน้าต่างไอเทม และกดปุ่ม Fusion ในเมนู
menu

– กดเลือกไอเทมเลเวล 30 ที่จะทำการอัพเกรด โดยไอเทมที่จะทำการอัพเกรดจะต้องอยู่ด้านซ้ายเสมอ
– กดเลือกไอเทมเลเวล 30 ที่จะใช้เป็นวัตถุดิบ (อยู่ด้านขวา) โดยไอเทมที่ใช้เป็นวัตถุดิบจะต้องเป็นไอเทมเกรดและประเภทเดียวกัน เช่น หากต้องการผสมถุงมือเกรด A  สามารถใช้ถุงมือ/รองเท้า/หัว/หรือชุดเกราะเกรด A เป็นวัตถุดิบได้ (แต่จะไม่สามารถใช้อาวุธหรือเครื่องประดับเป็นวัตถุดิบได้)
Item Fusion1.png

– เสียอาเดน่าจำนวนหนึ่งในการอัพเกรด
– การอัพเกรดมีโอกาสติด 100 %

Item Fusion Success.png

– ไอเทมที่อัพเกรดจากการผสม (Fusion) จะเป็นประเภทเดิมแต่สุ่มชนิด เช่น ผสมถุงมือ (ไอเทมหลัก) กับรอง้เท้า (ไอเทมวัตถุดิบ) จะไดรับถุงมือเหมือนเดิม แต่จะสุ่มชนิดไที่ได้รับ (มีโอกาสได้ไอเทม top)
– ไอเทมที่อัพเกรดแล้วค่าตีบวก (Reinforcement) จะยังคงเท่าเดิม
– เลเวลของไอเทมที่อัพเกรดแล้วจะลดลงเหลือ 1
– จำนวน Gem Slot เพิ่มขึ้นมา  1 ช่อง (สูงสุด 6 ช่อง ที่เกรด SR)
– ไอเทมที่อัพเกรดเสร็จแล้วนั้น ค่าพลังไอเทมจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 • ค่า Item Stat จะเพิ่มขึ้น
 • ค่าออฟชั่นเสริม (Additional Option) ของเดิมจะเพิ่มขึ้น
 • ค่าออฟชั่นเสริมจะเพิ่มมาอีก 1 ค่า (สูงสุด 3 ค่าที่เกรด SR)

Tip: วิธีนี้เหมาะสำหรับการอัพเกรดไอเทมเกรดต่ำๆ หรืออัพเกรดเพื่อทำไอเทม top เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอีกแบบ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s