Patch Notes 09/02/17

พื้นที่ล่าใหม่และการขยายเลเวลสูงสุด
01.png

 • เพิ่มอาณาเขตพื้นที่ล่าใหม่ “กีรัน”
  02.png
 • เพิ่มป้อมประจำเขตกีรัน 2 แห่ง ได้แก่
  – Giran Dominion Fortress
  – Death Fog Coastal Fortress
 • เพิ่มเควสรายอาทิตย์สำหรับอาณาเขตกีรัน
 • เพิ่มเลเวลสูงสุดจาก 120 เป็น 150
 • ขยายเควส Achivement ดังนี้
  – ปรับเควสเป็นสูงสุดที่เลเวล 140
  – เพิ่มเลเวลสูงสุดของสกิลเป็นเลเวล 27
  – เพิ่ม Achivement ที่เกี่ยวกับผนึกรูนหน้า 9

ดันเจี้ยน
03.png

 • เพิ่ม  Elite Dungeon Ivory Tower เลเวล 1 เข้าสู่ระบบเกม (อยู่ใน Elite Dungeon)
 • เพิ่มเควสที่เกี่ยวข้องกับ Elite Dungeon Ivory Tower เลเวล 1
 • เพิ่ม Elite Dungeon Ivory Tower เลเวล 1 ในหน้าต่างค้นหาปาร์ตี้
 • ปรับปรุงการจำแนกชนิดของเห็ดตามสีต่างๆได้ง่ายขึ้น
 • แก้ไขปัญหาการไม่แสดงผลของสกิลสุดท้ายในขณะที่บอสในดันเจี้ยนมังกรทองตาย
 • หากกระเป๋าสัมภาระตัวละครเต็ม และทำการเก็บเห็ดในดันเจี้ยนเห็ดจะไม่สามารถเก็บเห็ดได้ แต่จะได้ค่า exp เพิ่มขึ้นแทน
 • เมื่อออกจาก Elite Dungeon Ivory Tower เลเวล 1 Hottime ของตัวละครจะไม่ลดลง
 • แก้ไขรายละเอียดของเลเวลที่สามารถเข้า Elite Dungeon แต่ละแบบให้ถูกต้อง
 • เมื่อเก็บเห็ดครบ 20 อันแล้วจะมีข้อความแจ้งขึ้นบน UI ทันที
 • เมื่อผู้เล่นทำการลงดันเจี้ยนในวันนั้นๆครบแล้ว ไอคอนดันเจี้ยนในหน้าต่างเมนูจะเปลี่ยนไป
 • ค่าเริ่มต้นในการเลือกดันเจี้ยนจะถูกเลือกเอาไว้ที่ระดับความยากที่ผู้เล่นได้กดเข้าไปก่อนหน้านี

สกิล

 • มีการปรับความสามารถของสกิลคลาส 1 ให้ดีขึ้นดังนี้
  – Warrior –  Rush Impact เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นประมาณ 10 %
  – Rogue- Assault Slash เพิ่มความแรงของสกิลขึ้นประมาณ 10 %
  – Mage – Wind Strike เพิ่มความแรงขึ้นประมาณ 20 %
  (ค่าที่เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับอาชีพ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละอาชีพ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดบางสกิลให้ถูกต้อง
  – Thunderstorm (Warlord) สถานะ stun จะไม่แสดงผลแบบเป็นจังหวะอีกต่อไป
 • แก้ไขคำอธิบายสกิล
  – Hawkeye (Hawkeye) แก้ไขคำอธิบายสกิลจากคำว่า “damage” เป็น “damage attack”
  – Lucky Dexterity (Guardian) เพิ่มคำอธิบายสกิลให้ถูกต้อง

แคลน
05.png

 • เพิ่มค่าปรับโทษเมื่อมีการออกและเข้าแคลนมาใหม่ โดยจะติดโทษไม่ได้รับค่า Achivement จากแคลน จนกว่าจะถึงเวลา 04.00 น. (เวลาเกาหลี) หลังจากที่เข้าแคลนมาใหม่แล้ว
 • เพิ่มเงื่อนไขของระบบการแต่งตั้งยศด้วยตนเอง
  – จะไม่สามารถแต่งตั้งยศด้วยตนเองได้หากเงื่อนไขไม่ครบตามระบบการแต่งตั้งยศอัตโนมัติ
  – สมาชิกแคลนที่จะสามารถได้รับการแต่งตั้งยศได้นั้นจะต้องเข้าแคลนมาอย่างน้อย 23 ชม.
 • แก้ไขความผิดปกติของปุ่ม Clan Achivement
 • ปรับปรุงระบบพันธมิตรแคลนให้ดียิ่งขึ้น

ป้อม

 • เพิ่มระบบการสละสิทธิ์ป้อม มีรายละเอียดดังนี้
  – เจ้าของป้อมสามารถทำการสละสิทธิ์การเป็นเจ้าของป้อมได้ก่อนเวลาประมูลป้อมนั้นๆจะเริ่ม และยังสามารถไปประมูลป้อมอื่นๆแทนได้
  – เมื่อทำการสละสิทธิ์การเป็นเจ้าของป้อม จะมีข้อความแจ้งขึ้นในระบบทั้งเซิฟเวอร์
  – เมื่อป้อมที่ทำการสละสิทธิ์ไปแล้วนั้น เริ่มประมูลใหม่อีกครั้ง ผลประโยชน์ต่างๆที่แคลนเจ้าของเดิมได้รับจะหมดไปทันที

PVP

 • ในการต่อสู้ ผู้เล่นที่มีค่าพลังรวม (Character Point, CP) สูงกว่าจะได้เปรียบเหนือกว่าผู้เล่นที่ค่า CP ต่ำกว่าหลายๆคนเล็กน้อย

ไอเทม

 • เพิ่มม้วนเควสเกรด  S-A เลเวล 120-135 ในไอเทมมอลล์ (หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย)
 • เพิ่มม้วนเควสเกรด C เลเวล 120-135 ในไอเทมมอลล์ (หมวดร้านค้า Friendship point)
 • เพิ่มไอเทม “กางเขนไถ่บาป (Cross of Atonement)” ในไอเทมมอลล์ (หมวดร้านค้า Friendship point)
 • สามารถขายกางเขนไถ่บาปเพื่อเปลี่ยนเป็นอาเดน่าได้แล้ว

หินเรียกบอสปาร์ตี้ (Party Boss Summon Stone)

 • มีโอก่าสอัตราหนึ่งที่จะได้รับหินเรียกบอสปาร์ตี้เมื่อทำการกำจัดบอสได้
 • สามารถกดใช้เพื่อเรียกบอสปาร์ตี้ออกมา

สนามล่า

 • มีโอกาสได้รับม้วนเควสเลเวล 120-135 เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในอาณาเขตกีรัน

ผนึกรูน

กิจกรรม

กราฟิค
KakaoTalk_20170208_130226862.png

 • ปรับการแสดงผลของชุด majestic ของเผ่า Elf
 • ปรับปรุงคุณภาพของแผนที่เกาะพูดได้ให้ดีขึ้น

Credit: https://goo.gl/vedwci

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s