สงครามป้อม (Fortress War)

161226_요새전_카페배너.jpg

เงื่อนไขการเข้าร่วมสงครามป้อม
– แคลนที่จะเข้าร่วมต้องเป็นแคลนเลเวล 4 ขึ้นไป
– มีป้อมทั้งหมด 16 ป้อมให้เข้าร่วม
– แคลนที่เป็นเจ้าของปราสาทสามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน
– แต่ละแคลนจะต้องเลือกป้อมที่ต้องการ และทำการประมูลเพื่อเข้าร่วมก่อนเริ่มสงคราม
01.png
1. อาณาเขตป้อม (ตอนนี้มีเฉพาะกลูดิโอและดิออน)
2. ระยะเวลาคงเหลือในการประมูล
3. ป้อมที่ทำการเลือกประมูล
4. รายละเอียดป้อมที่เลือก
5. โครงสร้างป้อมที่เลือก
6. ประวัติการครอบครองป้อมที่เลือก
7. รายชื่อแคลนที่เข้าร่วมประมูล
8. ปุ่มกดประมูล

– การประมูลจะเริ่มทุกวันพุธ 22.00 น. ถึงวันพฤหัส 19.00 น. (เวลาประเทศไทย)
– หากมีการประมูลทับก่อนหมดเวลาประมูล 1 นาที ระยะเวลาสิ้นสุดการประมูลจะขยายออกไปอีก 3 นาที โดยสามารถขยายเวลาประมูลได้ทั้งหมด 10 ครั้ง (เสร็จสิ้นการประมูลที่ใช้เวลานานสุดที่เวลา 19.30 น.)
– จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการประมูลแต่ละครั้ง (5% ของจำนวนเงินที่ประมูลก่อนหน้า)
– จะต้องประมูลด้วยจำนวนเงินที่สูงกว่าแคลนที่ทำการประมูลไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น
– ไม่สามารถยอมแพ้การประมูลได้ แต่หากประมูลไม่สำเร็จ ระบบจะทำการคืนเงินประมูลเต็มจำนวนให้

 กฏการทำสงครามป้อม
요새전_전투_이미지_가이드버전.png
– สงครามป้อมจะมีขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 19.30 – 20.00 น. (30 นาที เวลาประเทศไทย)
– สมาชิกที่เข้าร่วมสามารถเข้าไปยังป้อมได้ตั้งแต่เวลา 19.20 น. เพื่อเตรียมตัว แต่จะสามารถอยู่ได้แค่ในค่ายของฝั่งตนเองเท่านั้น
– ผู้เล่นสามารถเข้าออกจากสงครามป้อมได้อย่างอิสระผ่านทางปุ่ม exit (เหมือนกับดันเจี้ยนอื่นๆ)
– สงครามป้อมจะเป็นการทำสงครามระหว่าง 2 แคลนที่ชนะประมูลในกรณีที่ป้อมไม่มีเจ้าของมาก่อน หรือเป็นการทำสงครามระหว่างแคลนเจ้าของป้อมเดิมกับแคลนที่ชนะการประมูล
– เมื่อผู้เล่นเสียชีวิตจะไม่เสีย exp โดยจะกลับไปเกิดยังจุดเซฟของแต่ละแคลน
– ผู้เล่นสามารถเลือกกดเกิดแบบปกติ หรือ เกิดทันทีได้ โดยการเกิดปกติจะใช้เวลาในการเกิดเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาสงครามเพิ่มขึ้น ส่วนการเกิดทันทีจะใช้เพชรเพิ่มขึ้นตามจำนวนการเสียชีวิตของผู้เล่น
– ระหว่างการทำสงครามป้อม สมาชิกจะไม่สามารถลาออก ไล่ออก โอนหัวแคลน หรือยุบแคลนได้

แผนผังป้อม
3.png
1. รูปแสดงตำแหน่งต่างๆภายในป้อม
2. รายละเอียดไอคอนต่างๆ ดังนี้
แท่นสลัก หากหัวหน้าแคลนฝั่งตรงข้ามบุกเข้ามาทำการสลักแท่นนี้ได้สำเร็จ ป้อมจะตกเป็นของฝั่งตรงข้ามทันที (ในระหว่างการสลักตัวละครจะไม่สามารถทำอย่างอื่นได้)
ประตู ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องทำลายประตูก่อนเพื่อบุกเข้าไปยังแท่นบูชา
ป้อมปราการ แต่ละประตูจะมีป้อมปราการสองแห่ง หากทำลายป้อมเหล่านี้จะทำให้พลังป้องกันของประตูลดลง
แท่นบูชา เป็นแท่นที่เพิ่มค่าสเตตัสให้ตัวละคร (พลังโจมตีกายภาพ/เวทย์ +10%) และหากทำการยึดครองแท่นบูชาของฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จ จะได้รับบัฟเพิ่ม (พลังโจมตีกายภาพ/เวทย์ +20%) บัฟมีระยะเวลา 3 นาที
– บ่อน้ำพุฟื้นพลัง สามารถฟื้นค่า HP ได้ 5%

การคิดคะแนน
– จะมีการคิดคะแนนแยกรายบุคคล โดยคะแนนจะเกิดจากการชนะสงครามป้อม การทำลายป้อมปราการ หรือการยึดครองแท่นบูชา
– ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดจะได้เป็น MVP และจะได้รางวัลตอบแทนเพิ่มขึ้น 20 %
– หากคะแนนสูงสุดเท่ากัน จะคิด MVP จากจำนวนการเสียชีวิตแทน

ของรางวัล
– ของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับเป็นเงิน exp และหลักฐานแห่งเลือดจำนวนหนึ่ง
– ของรางวัลสำหรับแคลนที่สามารถยึดครองป้อมได้ จะได้รับ global buff และ local buff

Global Buff
บัฟติดตัวที่จะแสดงผลตลอดเวลาเมื่อเป็นสมาชิกแคลนที่เป็นเจ้าของป้อม โดยแต่ละป้อมจะมีบัฟที่แตกต่างกันออกไปดังนี้
8.png

*บัฟจะไม่แสดงผลเมื่ออยู่ในช่วงสงครามชิงปราสาทและป้อม

Local Buff

บัฟติดตัวที่จะแสดงผลเมื่ออยู่ในอาณาเขตที่ป้อมนั้นๆส่งผล โดยเมื่อได้รับผลของบัฟจะทำให้มีโอกาสได้รับ  Monster Core เพิ่มขึ้น 50%
6.png

Sorce: http://m.cafe.naver.com/l2mobile/133091

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s